Trzy procesy tworzenia się moczu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy procesy tworzenia się moczu - strona 1

Fragment notatki:


TOKSYKOLOGIA Trzy procesy tworzenia się moczu: 1) przesączanie kłębkowe 2) wchłanianie (resorpcja) zwrotne 3) wydzielanie kanalikowe ciśnienie krwi + pory  filtracja  krew: 12kPa (90mmHg)  torebka kłębuszka nerkowego – mocz pierwotny: 6,67kPa (50mmHg) Człowiek: sączenie 130cm3 pramoczu/minutę          190dm3 moczu pierwotnego/dobę  Wszystko (związki lipofilne?) za wyjątkiem substancji zjonizowanych w warunkach pH  pramoczu (Na+,Cl-,HCO3-,HPO3-,glukoza,aminokwasy) jest wchłaniane (resorpcja) zwrotnie. Siła napędowa siła osmotyczna  powrót wody  zagęszczenie pramoczu  Wpływając na pH moczu (kanalik dalszy) wynoszące około 6,8 można regulować  (wzmacniać) wydalanie słabych kwasów lub słabych zasad.  Wydzielanie kanalikowe (proces przeciwstawny wchłanianiu zwrotnemu) z krwi, płynu  tkankowego, sąsiednich komórek do światła kanalika nerkowego następuje poprzez transport  aktywny, dyfuzję bierną.  Tempo (szybkość) wydalania przez nerki nazywane jest klirensem (klirens – współczynnik  oczyszczania); określa on objętość osocza krwi oczyszczonego z trucizny w jednostce czasu:  C=U* V/P [cm3/min]  ,gdzie:U- stężenie w moczu [mg/cm3]            P- stężenie w osoczu [mg/cm3]            V- objętość moczu wydalonego przez nerki w ciągu minuty [cm3] WYDALANIE Z ŻÓŁCIĄ  Budowa wątroby  hepatocyty  żółć  kanaliki  woreczek żółciowy  przewody żółciowe  jelito  z hepatocytu  do żółci metabolity, związki macierzyste  - Ważna droga dla ksenobiotyków o dużej masie cząsteczkowej 300-500 daltonów  - Związki sprzężone z glutationem  Wydalanie do żółci:  - proces aktywny (transport przenośnikowy) dla związków obojętnych, anionów,  kationów  - dyfuzja bierna. Problemem jest ograniczona wydajność transportu przenośnikowego  (wysycenie), następuje wtedy nagromadzenie w wątrobie  - wydalanie do żółci może powiększyć okres półtrwania (t ½) związków w ustroju  - prowadzić do powstania toksycznych metabolitów - powiększyć rozmiar narażenia wątroby via cykl enterohepatyczny  - ulec wysyceniu- kumulacja i uszkodzenie wątroby    Resorpcja zwrotna We florze bakteryjnej jelit istnieje możliwość metabolizmu substancji (połączenia) wydalonej  z żółcią. Substancja taka uzyskuje wtedy nowe/ inne właściwości fizykochemiczne i istnieje  możliwość resorpcji (substancje lipofilowe).  Substancje do momentu przekształcenia w metabolit polarny krąży między wątrobą a jelitami-  cykl enterohepatyczny.  Wielkość cząsteczki a droga wydalania PCBs przez szczura:  Związek Masa cząsteczkowa

(…)

…, przezskórne.
Płód nie toleruje metanolu.
Podczas powtarzanego kontaktu z oparami metanolu lub przy przewlekłym kontakcie
skórnym z ciekłym metanolem bez środków ochronnych stwarza się duże ryzyko.
Po przypadkowym spożyciu metanolu niezbędna jest szybka pomoc medyczna.
Dawka śmiertelna to 100-125cm3.
Objawy zatrucia pojawiają się w kilka godzin po spożyciu, a skuteczne antidotum często
zabezpiecza…
… wskaźnikiem toksyczności substancji jest:
śmierć organizmu lub badanych komórek (hodowle tkankowe).
• Wskaźnik ten nie daje informacji o przebiegu, mechanizmie zatrucia
• W praktyce przydatna jest znajomość dawki maksymalnej (dawki śmiertelnej)
RECEPTORY
Efekt toksyczny – wynik interakcji pomiędzy związkiem a specyficznym receptorem
(enzymem, makrocząsteczką), który na ogół nie jest znany.
Znane receptory…
…,
Etanol (alkomat)
Inne drogi wydalania:
ŚLINA: niektóre leki (barbiturany, sulfonamidy), etanol, nikotyna, metale: Cd, Pb, Hg, Sr
WŁOSY: HgCH3+, As, Se, Mn, F, Si, Br
Mleko, jaja – związki lipofilne, leki (antybiotyki)
METANOL
Metanol jest trucizną (bardzo toksyczny).
Metabolity metanolu: kwas mrówkowy, aldehyd mrówkowy (formaldehyd) wywołują ślepotę.
Drogi wchłaniania metanolu to: doustne, wziewne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz