Politechnika Gdańska - strona 97

Fitocenoza - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1365

Wykład 21.02 Fitocenoza = zbiorowisko roślinne Zespół roślinny- zbiorowisko roślinne+ określone gatrośłin, kt go oddzielają i odrózniaja swoistym  składem, posiada gat charakterystyczne. Zespół rośl= zbiorowiska rośl ALE zbiorowiska...

Fitoindykacja - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 4410

Wykład 27.03 Fitoindykacja-  na podst wskaźników roślinnych można wnioskować na temat  ogólnych warunków  siedliskowych, stopnia antropogenicznego przekształcenia środowiska, ponieważ większość gat  roślin ma w stos do warunków środ ściśle określone wymagania. Liczby wskaźnikowe Zarzyckieg o- dla...

Roslinnosc wydmowa - wykład

 • Politechnika Gdańska
 • dr Afranowicz
 • Roślinność regionalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1631

Wykład 13.03 Murawy napiaskowe na wydmach-*podłoże jałowe bez związków wapnia *małą pojemność  wodna *stosunkowo db warunki wodne *nagrzewanie podłoża *NaCl ulega wyługowaniu Czynniki ograniczające dla roślin- niska trofia, wiatr, niestabilne podłoże, zalewanie wodą  morską, wzmożone parowanie Pr...

Ściąga na zaliczenie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1029

Księżyc- Ziemia- odkształcenie  powierzch Zie,szczególnie otoczka wodna - w postaci przypływów i odpływów. zmienia się  wilgotność, ciśni atmosfer, temp, pole elektry i magnet;powiązane siłami grawitacji.Zie przyciąga Księż;Księż przyciąga Ziem.  Tempo pr.pierw zal: *cech fizjologic roślin;*dostę...

Biogeneza i historia biosfery

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1414

Wykład 3 FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH Biogeneza i historia biosfery Cechy żywego organizmu 1/  metabolizm, czyli przemiana materii 2/ zdolność do samoreplikacji przez rozmnażanie się 3/  możliwość odbierania bodźców zewnętrznych, itp.  Życie To endoenergetyczny i nieprzerwany proces fizy...

Biomy leśne - omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1862

FUNKCJONOWANIE  EKOSYSTEMÓW  LĄDOWYCH Zagadnienia:  Biomy Leśne 1. Lasy liściaste i mieszane klimatu umiarkowanego  2. Lasy zrzucające liście w porze suchej i suche lasy  podzwrotnikowe  3. Wiecznie zielone lasy podzwrotnikowe 4. Wilgotne lasy równikowe Biom Gór – Piętrowość gór Na Ziemi występuj...

Podział ekosystemów

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1407

Tundra  (fin. łysa góra) – bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i  subarktycznej. Charakteryzuje się występowaniem gleb tundrowych, stale zamarzniętym  podglebiem i bardzo niską pokrywą roślinną, zdominowaną przez ...

Produkcja pierwotna i dekompozycja

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1092

Prod pierwotna oceany-  wda, Fotosynteza tylko powierzchn,tempo od czynn wpływających  na przeźroczystość wody. CO2 nie brakuje (łatwo rozpuszcza się w wodzie). Bakterie  potrzebują P deficytowym w pelagicznej warstwie oceanów. Potas i Na dostępne. Aniony ,  zw ciężkich metali nie wszędzie dostęp...

Strefa subdukcji

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

W budowie zewnętrznych warstw Ziemi wyróżnia się dwie główne części o odmiennych  właściwościach fizycznych:  litosferę i astenosferę . Teoria tektoniki płyt przyjmuje, że litosfera nie  je...

Struktura jezior

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Marian Banaś
 • Struktura i funkcjonowanie ekosystemw lądowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1617

od czego zaleza rosliny-światlo,tlen, dostepnosc subst.humusowych w wodach srodladowych wystep.plytko,u nas 10-11,w zbirniku co jest zalezy od otoczenia. Zlewnia  zmienia się od stopnia przeksztalcenia zbiornika. Szuwary mowia o gat-sa nat; szerokie pasma  szuwarow-jak uksztaltowany brzeg zbiorni...