Politechnika Gdańska - strona 95

Ogniwa - rodzaje i omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

Ogniwo stężeniowe -ogniwo, w którym nie zachodzi żadna efektywna reakcja chemiczna. Źródłem  energii jest proces wyrównywania się stężeń jednej z reagujących substancji. Ogniwo Daniella - ogniwo cynkowo-miedziowe o znacznym zastosowaniu praktycznym, jego  elektrody biorą bezpośredni udział w reak...

Absorbancja - zagadnienia

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1323

Prawo addytywności abs-  jeżeli w roztw. znajduje się więcej niż 1sub. absorbująca prom. to  absorbancja tego wieloskł. roztw.równa jest sumie absorbancji jego poszczególnych skł.  A=A1+A2+…+An=(Є1C1+Є2C2+… ЄnCn)*l       Efekt Batochromowy-  przesunięcie pasm  absorpcji  prom. w widmie zw.org w k...

Adsorpcja fizyczna a chemiczna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Ad.chem/ad.fiz.  niewielki efekt energetyczny/wydz ciepło; całkowita  odwracalność/nieodwracalna, /ściśle określona energia aktywacji; powst strukt  wielowarstw/monomolekularna; proces niespecyficzny/ specyficzny Ad chem Ad fiz Niewiel...

Adsorpcja2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Adsorpcja - proc. wiązania cząst, at, jonów na pow.lub granicy faz fiz, powodujący lokalne  zmiany stężenia. Może mieć char. chem/fiz/ powierzchniowy  Absorpcja-  proc. pochłaniania w  całej V (proc. wnikania do wnętrza fazy)  Ad. Fiz - proces adsorpcji w skutek działania sił oddział  miedzycz.- ...

Entalpia parowania - zagadnienia na egzamin

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 805

to jest ważne i o to może zapytać według mnie: -Pojęcie faza układu,   -ciepło przemiany fazowej,   -entalpia parowania .  -I i II prawo Konowałowa,   rys.1 i 2 i 3  (rysunki proste- dwie kreski na wykresie. mysle ze nawet nie będziesz ...

Ogniwa - rodzaje, omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1820

Ogniwo galwaniczne -ogniwo chemiczne, w którym źródłem prądu są reakcje chemiczne zachodzące między elektrodą, a  elektrolitem.  Dwie elektrody zanurzone w elektrolicie (półogni...

Opracowane pytania - Energia wewnętrzna

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

Omówić pojęcie: układ, otoczenie, parametry stanu układu:  Układ – przez układ rozumiemy pewną sztucznie wydzieloną część świata  materialnego, która stanowi obiekt naszych badań. Otoczenie – wszystko co znajduje się poza układem nazywamy otoczeniem. Parametry stanu – są to wielkości fizyczne okreś...

Opracowane zagadnienia z wykładów

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1414

1. Podstawowe funkcje stanu, parametry stanu – relacje między tymi wielkościami.    Funkcja stanu to w termodynamice funkcja zaleŜna wyłącznie od stanu układu, czyli od aktualnych wartości  jego parametrów, takich jak masa, liczność materii, temperatura, ciśnienie, objętość i inne. Wartość funkcj...

Teoria do ćwiczeń

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 917

Funkcja stanu  w termodyn. funkcja zależna wył. od stanu układu, czyli od aktualnych wartości jego  parametrów. Zmiana wartości funkcji stanu zależy tylko od stanu początkowego i końcowego układu, a nie  od sposobu w jaki ta zmiana została...

Termochemia - omówienie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 938

TERMOCHEMIA: I zasada dynamiki,  Prawo Hessa,  -jeśli wiadome jest ciepło spalania gazowego metanu deltaH^0 1, ciepło spalania węgla  grafitu deltaH^0 2, ciepło spalania gazowego wodoru deltaH^0 3 wyznaczyć ciepło spalania  tworzenia się...