Ogniwa - rodzaje i omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogniwa - rodzaje i omówienie - strona 1 Ogniwa - rodzaje i omówienie - strona 2

Fragment notatki:


Ogniwo stężeniowe -ogniwo, w którym nie zachodzi żadna efektywna reakcja chemiczna. Źródłem  energii jest proces wyrównywania się stężeń jednej z reagujących substancji. Ogniwo Daniella - ogniwo cynkowo-miedziowe o znacznym zastosowaniu praktycznym, jego  elektrody biorą bezpośredni udział w reakcji elektrochemicznej. -Zn | ZnSO4 || CuSO4 | Cu+ Anoda: Zn0=Zn2++2e Katoda: Cu2++2e=Cu0 Ogniwo Harneda - jedną z elektrod jest elektroda wodorowa (blaszka platynowa pokryta czernią  platynową opłukiwana gazowym wodorem), drugą drut srebrny pokryty chlorkiem srebra (elektroda  chlorosrebrna). Obie elektrody znajdują się we wspólnym roztworze np. wodny roztwór  chlorowodoru. Po zwarciu elektrod zachodzą procesy: Anoda: 1/2H2  H+ + e Katoda: AgCl + e  Cl- + Ag Ogniwo pasożytnicze -ogniwo pojawiające się samoistnie w nieodpowiednim miejscu i  powodującego niekorzystne skutki np.: •  Korozja metali - pasożytnicze ogniwo pojawia się np. na zanieczyszczonych i wilgotnych  połączeniach dwóch różnych metali np. pomiędzy kadłubami statków zanurzonych w  elektrolicie (wodzie morskiej) wykonanych z różnych metali •  Szumy elektryczne - mikroogniwa na zabrudzonych stykach •  Ogniska zapalne - ogniwa tworzące się na implantach wewnątrz organizmu Pierwsze prawo Faradaya -masa substancji wydzielonej na jednej z elektrod jest proporcjonalna  do natężenia prądu i czasu trwania elektrolizy. t I k m e ⋅ ⋅ = Drugie prawo Faradaya -stosunek masy molowej (M) substancji wydzielonej na elektrodzie do  iloczynu jej równoważnika elektrochemicznego i liczby ładunkowej (z) reakcji elektronowej (dla  jednego mola substancji o masie molowej M) jest wielkością stałą dla wszystkich procesów  elektrodowych i wynosi 96500C ( stała Faradaya ). kz M F = Zależność łącząca oba prawa Faradaya : t I zF M m e ⋅ ⋅ = Ogniwo Volty  płytki cynkowa i miedziana zanurzone w roztworze wodnym kwasu siarkowego (VI). Obwód  zamknięty: - Zn | H2SO4 | Cu +. Należy do jednych z najstarszych ogniw galwanicznych. Siła  elektromotoryczna ogniwa wynosi około 1,1 V. Zasada działania [edytuj] Kwas siarkowy występuje w roztworze w formie zdysocjowanej: H2SO4 + 2 H2O → 2 H3O+ + SO42- Na elektrodzie cynkowej zachodzi utlenianie jej materiału do kationów Zn+2, które przechodzą do  roztworu, gdzie przeciwjonami dla nich są aniony siarczanowe SO42-, pochodzące z dysocjacji  kwasu siarkowego Na elektrodzie miedzianej zachodzi reakcja redukcji jonów hydroniowych do  gazowego wodoru.  Dzięki różnicy potencjałów, powstającej pomiędzy płytkami zanurzonymi w roztworze, elektrony  przepływają od blaszki cynkowej - elektrody ujemnej, do blaszki miedzianej - elektrody dodatniej.  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz