Politechnika Gdańska - strona 96

Wejsciówka - entalpia parowania

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1925

Entalpia parowania-  zmiana entalpii układu równa energii doprowadzonej do  cieczy na sposób ciepła, by określona ilość sub. mogła przejść w stan gazowy.  E.p.ma zawsze znak dodatni a jej wartość bezwzględna jest równa wartości  bezwzględnej entalpii 

Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1204

              Wyznaczanie diagramu fazowego ciecz-para w układzie  dwuskładnikowym 1. Wyznaczanie krzywej wzorcowej   Tablicowe parametry temperatur wrzenia, gęstości i masy molowej: Acetonu: Tw= 56,2'C d=0,7844 g/cm3 M= 58 g/mol Chl...

Alkohole - ogólne omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Alkohole -  związki organiczne  zawierające jedną lub więcej  grup hydroksylowych  połączonych z atomem węgla w  hybrydyzacji  sp3.  jy. Najprostsze i najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole, to zawierające jedną  grupę hydr...

Aminy - ogólne omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

Aminy  – organiczne  związki chemiczne  zawierające w swojej budowie  grupę  aminową,  będącą organiczną pochodną  amoniaku.  W przeciwieństwie  do alkoholi,   rzędowość  amin nie zależy od rzędowości atomu węgla przy  azocie,  lecz jest równa...

Kolokwium z technik laboratoryjnych

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 784

Parametr Technika konwencjonalna Technika wysokosprawna Wielkość płytki[cm] 20x20,10x10 Grubość warstwy, μm 100- 250, 200 Przeciętna wielkość ziaren  [μm] 20, 5-15. Rozkład średnicy ziaren[dp] 10- 60, wąski Objętość próbki [μl] 1-5, 0,1-0,2 Średnica plamki [mm] w chwili startu: 3-6, 1,0-1,5. po r...

Kwasy karboksykowe i hybrydyzacja

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Kwasy karboksylowe  – grupa  organicznych  związków chemicznych  zawierająca  grupę karboksylową. Atom  wodoru  w grupie karboksylowej może  się łatwo odszczepiać w formie  jonu wodorowego,  co zgodnie z  teorią  Arrheniusa  nadaje ty...

Reakcje podstawienia nukleofilowego Sn1 i Sn2

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1358

Przykładem reakcji Sn1 jest hydroliza bromku  tert -butylowego w  wyniku której powstaje  alkohol  tert -butylowy,  anion bromkowy i  jon  hydroniowy  :  Reakcja Sn1 zachodzi w trzech etapach, które są zilustrowane na przykładzie  reakcji bromku ...

Prawozdanie z analizy jakosciowej aminokwasów technika TLC

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2023

ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII ORGANICZNEJ SPRAWOZDANIE Z analizy jakościowej mieszaniny aminokwasów techniką TLC 1) Symbol analizowanej próbki:D 2) Warunki wykonanej analizy: a) rodzaj zastosowanej płytki TLC -producent: MERCK -rodzaj fazy stacjonarnej: żel krzemionkowy -wymiary płytki: 10 cm ...

Substytucja elektrofilowa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia organiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1288

Substytucja elektrofilowa- reakcja substytucji zachodząca dla  związków aromatycznych w której czynnikiem atakującym jest  elektrofil. Jest oznaczana Se. Przykładami są :  halogenowanie,