Absorbancja - zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1561
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Absorbancja - zagadnienia - strona 1 Absorbancja - zagadnienia - strona 2

Fragment notatki:


Prawo addytywności abs-  jeżeli w roztw. znajduje się więcej niż 1sub. absorbująca prom. to  absorbancja tego wieloskł. roztw.równa jest sumie absorbancji jego poszczególnych skł.  A=A1+A2+…+An=(Є1C1+Є2C2+… ЄnCn)*l       Efekt Batochromowy-  przesunięcie pasm  absorpcji  prom. w widmie zw.org w kierunku fal  dłuższych (o mniejszej częstości) pod wpł. rozpuszcz. lub wprowadzenia gr. batochromowych  czyli elektrodonorowych do cząsteczki zw.org. Kc=[A+][B+]/[AB]     Efekt hipsochromowy–  przesuwanie się max.  absorpcji,  odbijalności,  przepuszcz.  w kierunku  krótszyc h dł. fali  (większych  częstości)  na skutek wprowadzenia do cząsteczki danego zw.org.  gr.hipsochromowych- bra k wiązań podwójnych  i  wolnych par elektronowych.      Stopień dysocjacji  stosunek liczby  moli  cząsteczek  dane go zw. chem.,  które uległy rozpadowi  na  jony  do łącznej liczby cząsteczek tego zw., znajdującego się w roztw., fazie gazowej lub  stopie, w którym zaszło zjawis ko dysocjacji elektrolitycznej.  Zależy od: struktury zw, dla  którego ten stopień jest ustalany, rodzaju rozpuszcz., obecności w roztw. innych zw.zdolnych do  dysocjacji,  stężenia  roztworu (na ogół wzrasta w miarę rozcieńczania roztworu),  temp.      Stała dysocjacji  K stała równowagi reakcji dysocjacji elektrolitycznej. Dysocjację słabych  elektrolitów można traktować jako odwracalną reakcje chem. Słaby elektrolit, o wzorze  ogólnym AB ulega w roztw. wodnym dysocjacji  AB  A+ + B-  Transmitancją T stos.nat.prom.przechodzącego przez próbkę do nat.prom. początkowego to  T=It/I0.   Absorbancja  A współczynnik absorpcji światła, stosowany w spektrofotometrii do oznaczania  stęż. sub.w roztw. A.jest funkcją liczby cząsteczek absorbujących promieniowanie,  znajdujących się na drodze promienia świetlnego jest więc wprost proporcjonalna do stężenia  roztworu.  Absorpcja promieniowania - pochłanianie prom. elektromagnetycznego przez ośrodek  materialny. A.p. towarzyszy przemiana energii pola elektromagnetycznego w inne formy  energii. Pochłonięte przez materię prom. ulega przemianie na inne rodzaje energii (np. ciepło,  energia chem.) lub ulega zmianie kierunek ruchu jego promieni (rozpraszanie prom.).  Abs.prom.makroskopowo  I0 = Ir + Ip +It  I0 – natężenie wiązki prom. monochromatycznego, Ir–  natężenie prom. rozproszonego i odbitego (niskie), Ip– natężenie prom. pochłoniętego, It –  natężenie prom. przechodzącego K= a2C  / 1-α Równanie spełnione jest jedynie w  rozcieńczonych roztw. słabych elektrolitów, gdyż: pomija wpływ siły jonowej roztworu na 

(…)

… ilościowa jest oparta na
pomiarze absorbancji badanego roztw., przy określonej dł fali i wykorzyst prawa L-B.
Chromofory- zawierają sprzężone lub odosobnione wiązanie podwójne, które szczególnie
łatwo ulegają wzbudzeniu I przechodzą na inne poziomy energetyczne. Przejście takie
powoduję emisję lub absorpcję kwantu światła. Im dłuższy jest układ sprzężonych wiązań tym
łatwiej układ elektronów II ulega…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz