Politechnika Gdańska - strona 94

Egzamin zerowy 2 rok: 2004/2005

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2004/2005 Termin zerowy 1. Oblicz (nie stosując gotowych wzorów) i wykreśl linią ciągłą krzywą miareczkowania  100 ml 0,1 mol/l metyloaminy (Kb  = 2,5·10-4) za pomocą 0,1 mol/l kwasu solnego.  Obliczeń dokonaj dla 0, 10, 50, 90, 100, 110 i 200% zmi...

Egzamin 2007

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1365

EGZAMIN 2007 1 . Dobierz współczynniki i uzupełnij następujące reakcje redoks metodą równań  połówkowych: a)      BrO3-   +    ….   +      Br -   →       Br2   +      H2O      b)     Fe2+   +     NO3-   +    H+      →     Fe3+   +  …..   +    H2O c)       I-   +    H2SO4    +    ……    →     I2  +...

Egzamin-pierwszy termin 2003/2004

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 679

EGZAMIN Z CHEMII ANALITYCZNEJ DLA II ROKU CHEMII 2003/2004 Termin pierwszy 1. Próbka zawiera NaOH, Na2CO3 i substancję obojętną. Na zmiareczkowanie próbki o  masie 1,2000 g wobec oranżu metylowego zużyto 42,20 ml 0,5000 M kwasu solnego.  Na zmiareczkowanie wobec 

Egzamin-wymagania

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050

Chemia Analityczna   Wymagania egzaminacyjne 1. Chemia analityczna związków nieorganicznych jako chemia jonów – równania reakcji  chemicznych.   Odczynniki   analityczne   specyficzne,   selektywne,   grupowe.   Wybrane  reakcje anali...

Egzamin-zadania 2004

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 910

Egzamin Chemia analityczna –termin zerowy 2004 1. Nie   korzystając   z   gotowych   wzorów   oblicz   pH   w   punkcie   równoważnikowym  podczas   miareczkowania   100   ml ...

Miareczkowanie - rodzaje i omówienie

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1862

Miareczkowanie odwrotne - polega ono na  tym, że do badanego roztworu dodaje się odmierzoną ilość roztworu mianowanego  (titrant I) w nadmiarze, a następnie nadmiar  tego odczynnika odmi...

Podział anionów według Bunsena

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2310

Podział anionów wg Bunsena grupa Odczynnik grupowy anion uwagi I O,1 N AgNO3 0,5 N BaCl2 Cl-, Br-, I-, CN-, SCN-,  Fe(CN)64-, Fe(CN)63-,  Sole srebra trudno rozp  . Wodai nHNO3 sole baru roz.woda II j.w. S2-, NO2-, CH3COO- Sole srebra tr.  Rozp.woda, r.HNO3  sole baru r.woda III j.w. SO32-, CO3 2...

Laboratorium, kationy 4grupa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 917

Roztwór:  Ba2+, Sr2+, Ca2+ Roztwór:  Ba2+, Sr2+, Ca2 (NH 4)2CO3 + NH4Cl  ogrzewaæ na ³aŸni wodnej, osad odwirowaæ (NH 4)2CO3 + NH4Cl  ogrzewaæ na ³aŸni wodnej osad odwirowaæ Roztwór: Po sprawdzeniu  ca³kowitoœci wytr¹cenia - odrzuciæ Osad: BaCO 3, SrCO3, CaCO3 Roztwór: Po sprawdzeniu  ca³kowitoœc...

Laboratorium, kationy III grupa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 371
Wyświetleń: 959

Dodaæ 2 ml 1M HCl (nie mocniejszego), mieszaæ ok. 5 min (nie ogrzewaæ),  odwirowaæ Przemyæ osad wod¹,  dodaæ 10-15 kropli 6M HCl  i 5-7 kropli 3% H 2O2, ogrzewaæ do rozpuszczenia osadu, ods¹czyæ od wydzielonej siarki. Przemyæ osad wod¹,  dodaæ 10-15 kropli 6M HCl  i 5-7 kropli 3% H 2O2, ogrzewaæ ...

Laboratoriumm - kationy 5grupa

 • Politechnika Gdańska
 • Chemia analityczna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 735

Roztwór:  Mg2+, K+, Na+, NH 4 + Roztwór:  Mg2+, K+, Na+, NH 4 Osad: magnezon + Mg(OH) 2 Osad: magnezon + Mg(OH) Osad:  KClO 4 Osad: KClO NH 4 + Mg2+ K+ Do kilku ml roztworu dodaæ sta³ego  NaOH, ogrzewaæ, u wylotu probówki  trzymaæ zwil¿ony wod¹ papierek lakmusowy  Do kilku ml roztworu dodaæ sta³e...