Politechnika Gdańska - strona 75

Styropian- obliczanie współczynnika przewodzenia ciepła

 • Politechnika Gdańska
 • Budownictwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 903

CIEPLA(przewodno5ci A WSPOLCZYNNIK PRZEWODZENIA cieplnej) oP6R C]EPLNY (R = d/ I; d- grubo66warstwy) R PRZENIKANIA CIEPLAU (U = A/d= 1/R) WSPOLCZYNNIK PrawoFouriera Ar A2 +2ooc R. dQ/dt= -r A dTl6. dorrtF (PN-ENISO6946:2004 Komponentybudowlane i elementybudynku. Op6r cieplny i ws...

Elektrostatyka w fizyce - zadania - Opór ruchu

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3101

ELEKTROSTATYKA 1 zad. 1 Trzy jednakowe ładunki ujemne q umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Jaki ładunek Q należy umieścić w środku trójkąta, aby układ znajdował się w równowadze? zad. 2 Dwie jednakowe dostateczni...

Ruch ladunku w polu elektromagnetycznym

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1561

17. Ruch ładunku w polu elektromagnetycznym. Prąd elektryczny Wybór i opracowanie Marek Chmielewski 17.1. Z aluminiowego pręta o przekroju poprzecznym S wykonano zamknięty pierścień o promieniu r. Ten pierścień wiruje z prędkośc...

STW

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

7. Szczególna teoria względności. Wybór i opracowanie zadań 7.1-7.9: Barbara Kościelska Więcej zadań z tej tematyki znajduje się w II części skryptu. 7.1. Czy można znaleźć taki układ odniesienia, w którym Chrzest Polski i Bitwa pod Gru...

Fizyka - bryla sztywna

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2443

5. Dynamika ruchu postępowego, ruchu punktu materialnego po okręgu i ruchu obrotowego bryły sztywnej Wybór i opracowanie zadań 5.1.1-5.1.10; 5.2.1-5.2.6 oraz 5.3.1-5.3.19 Ryszard Signerski i Małgorzata Obarowska. Zadania 5.1.11-5.1.14 oraz 5.3.20 opracował Krystyn Kozłowski. 5.1. Dynamika ruch...

Gaz doskonały - Rozprężanie

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1379

Gaz doskonały, elementy termodynamiki. Zad. 1. W jednym balonie o objętości V1 znajduje się gaz pod ciśnieniem p1, a w drugim - taki sam gaz pod ciśnieniem p2. Balony połączone są cienką rurką z kranem i temperatura gazu w obu naczyniach je...

Pole magnetyczne.

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

16. Pole magnetyczne, indukcja Wybór i opracowanie Marek Chmielewski 16.1. Znaleźć indukcje pola magnetycznego w odległości r od nieskończone długiego przewodnika walcowego o promieniu przekroju poprzecznego a w którym płynie prąd I. r i B 16.2. Wyznaczyć indukcję pola magnetycznego wytwor...

Praca i energia w polu elektrycznym

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

15. Energia i praca w polu elektrycznym. Wybór i opracowanie zadań Andrzej Kuczkowski. 15.1. Jaka praca zostanie wykonana podczas przenoszenia ładunku punktowego q = 2⋅10-8 C z nieskończoności do punktu oddalonego o 1 cm od powierzchni kulki o promieniu r = 1 cm i gęstości powierzchniowej ładun...

Ruch harmoniczny - Punkt materialny

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3122

Oblicz, po jakim czasie od chwili początkowej punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne przesunie się na odległość równą połowie amplitudy, jeżeli faza początkowa jest równa zeru a okres drgań wynosi 12 s? Drgania punktu materialnego...

Fizyka - termodynamika 2

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477

TERMODYNAMIKA 2. Zadanie 1. Argon o masie m=10g ogrzano izobarycznie o ΔT=100K. Obliczyć: 1) ciepło pobrane przez gaz, 2) przyrost jego energii wewnętrznej, 3) pracę wykonaną przez gaz. Ciepło właściwe argonu cp=532J/kgdeg, cv=320J/kgd...