Styropian- obliczanie współczynnika przewodzenia ciepła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Styropian- obliczanie współczynnika przewodzenia ciepła - strona 1 Styropian- obliczanie współczynnika przewodzenia ciepła - strona 2

Fragment notatki:

CIEPLA(przewodno5ci
A
WSPOLCZYNNIK
PRZEWODZENIA
cieplnej)
oP6R C]EPLNY (R = d/ I; d- grubo66warstwy)
R
PRZENIKANIA
CIEPLAU (U = A/d= 1/R)
WSPOLCZYNNIK
PrawoFouriera
Ar
A2
+2ooc
R.
dQ/dt= -r A dTl6.
dorrtF
(PN-ENISO6946:2004
Komponentybudowlane i elementybudynku.
Op6r cieplny i wspdtczynnikpnenikania ciepla. Metodaobliczanial
R, - op6rprzejmowania
R= Rse* R1 + ,..+ Rn t Rsr
ciepla
= 0,04 [m'KM/] - op6rprzejmowania
cieplawarstvvy
zewnetrznej
R'"
Rsi= 0,13 trfK/Wl - op6r przejmowania
cieplawarstwy
wewnetrznej
Scnrenrocreptone
przenikania
Obliczwsp6lczynnik
cieplaU dla Sciany cegtypelnejgruboSci cm:
z
38
. ceglapelna
dz=0,38
[m], Iz=0,77[WmK]
uwzglgdniajqc
oporypzejmowaniaciepla:
=
Rse 0,04 trn'zl(M/l
Rsi=
0,13trn'K/Wl
1. Obliczamy (op6r cieplny):
R
Rsi
Rse
cegla
+ 0,38/ 0,77+ 0,13 [m'zKru]
R= 0,04
R= 0,04+
0,49 + 0,13 [m,K/vV]
= 0,66 [m'zK/Wl
R
przenikania
2. Obliczamy (wsp6lczynnik
U
ciepla):
o 1,52Urllm2Kl
U= l/R
3. Sprawdzamy
waruneknormowy:
(warunekniespelniony! powinnoby6 0,50[Wm'zK]
U
Scllta octeplottl
pzenikaniacieplaU dla Sciany cegfypelnejgrubo5ci cm
Obliczwsp6fczynnik
z
38
grubo5ci12 cm:
ocieplonejstyropianem
. mat.termoizolacyjny
(styropian)dr=0,12
[m], Ar=0,04
[W/mK]
. ceglapelna
dz=0,38
]tz=O,77
[m],
[WmK]
uwzglgdniajqc
oporypzejmowaniaciepla:
R"" = 0,04 tnt'K/Wl
Rsi=
0,13[m"KM/]
1. Obliczamy (op5r cieplny):
R
Rsi
Rse termoizolacja cegla
+
R=0,04+ 0,'12
10,04+ 0,3810,77 0,13 [m'K/W]
+
0,49 + 0,13 [rn'K^^/]
R=0,04+
3,0
= 3,66 [m'zK/W]
R
przenikania
2. Obliczamy (wsp6lczynnik
U
ciepla):
= 0,27lrltllm,Kl
U= 1/R
3. Sprawdzamy
waruneknormowy
(warunek
U= 0,21
,VEp6fczynnik
)zgwodzenia cieDla
s
WrmKl,
50
70
0.042 0.04
,Vytrzy
malo6Cna
rginanie[kPal,
75
12
15
Plyty waFt
Dach,
Podlo9al
z okladz. podloga/ parking
z papy-dachy parklng
Plyty waBt.
z okL metal.
podfoga
80
80
r00
't00
0.036
0.04
0.038
0.038
115
gesto6e pozoma
'ko/m31,

Fasada
DaCh,
125
18
200
150
't5
20
0,036 0,036
250
30
250
350
40
wfl/t\
(XPS)
EKSTRUDOWANY
/PIANKAEKSTRUDOWANA/
STYROPIAN
(PN-EN
(extrudedPolystyrene)
13164:2003)
extrude /ang./ - wyciskad, wytlacza6
dodatkiop6rniaiecepalno66oraz barwnikidozowane
6qdo urzqdzenia
zwanego
- granulkipolistyrenowe,
ekstruderem, kt6rym poddawane
w
sedzialaniuwysokiejtemperaturyi cisnienia
jest gaz, powodujecy
spienianie
- w trakcietego procesudodawany
- slopiona,spienionamasawydostaiesie do form pnez szczelinyfomujec€
w
struKura kom6rkowa
- na Bkutekrozpr?taniaBiezawartego niej gazu powstajecharaKeryBtyczna
NapreienieSciskajeceprzy ltolo odksztalceniuwzglgdnymftPal, 2
100, 200,250,300,400,500,600,700,800,1000
..IreI
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz