Współczynnik przenikania ciepła - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczynnik przenikania  ciepła - omówienie  - strona 1 Współczynnik przenikania  ciepła - omówienie  - strona 2 Współczynnik przenikania  ciepła - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Współczynnik przenikania ciepła - to bardzo ważny parametr przegród budowlanych - na jego podstawie można określić straty cieplne dla danej przegrody. Wartość współczynnika zależy od rodzaju i grubości materiału, z którego wykonane są ściany, ale także od charakteru przegrody. W artykule zajmiemy się ścianą zewnętrzną nie stykającą się z gruntem.
Aby wyznaczyć współczynnik przenikania ciepła, trzeba znać współczynniki przewodności cieplnej dla materiałów tworzących ścianę oraz dla warstw ocieplających, a także grubości poszczególnych warstw. Współczynnik przewodności cieplnej jest oznaczony jako λ, a jego jednostką jest W/(mK). Wartości współczynników można odnaleźć w normie  PN-EN ISO 6946:1999. Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. Wartości te mogą się zmieniać wraz z udoskonaleniem metod badawczych. Dodatkowo, producenci poszczególnych materiałów prowadzą własne badania.
Przykładowe wartości dla popularnych materiałów wg. PN-EN ISO 6946:1999:
Materiały konstrukcyjne:                                        Materiały osłonowe i izolacyjne
materiał
λ [W/(m·K)]
materiał
λ [W/(m·K)]
żelbet
1,70
styropian
0,040-0,045
mur z cegły ceramicznej pełnej
0,77
wełna mineralna granulowana
0.050
płyty i bloki z gipsu
0,35
tynk lub gładź cementowa
1.00
drewno sosnowe lub świerkowe wzdłuż włókien w poprzek włókien
0,30      0,16
płyty gipsowo- kartonowe
0.23
Inne materiały                                                Metale
materiał
λ [W/(m·K)]
materiał
λ [W/(m·K)]
papa asfaltowa
0,18
stal budowlana
58,00
szkło okienne
0,80
żeliwo
50,00
pleksiglas
0,19
miedź
370,00
Współczynnik przenikania ciepła dla przegrody oblicza się, uwzględniając współczynnik oporu cieplnego przegrody oraz poprawki na nieszczelności izolacji i mostki termiczne. Obliczenia zaczyna się od wyznaczenia współczynnika oporu cieplnego R przegrody. Na jego podstawie wyznacza się obliczeniowy współczynnik przenikania ciepła, który należy następnie skorygować ze względu na rodzaj przegrody.
Obliczenia
Obliczenie współczynnika oporu cieplnego. Wyznaczamy współczynnik dla każdej warstwy, korzystając ze wzoru:

(…)

… niższa. Mostkami cieplnymi są:
narożniki;
ościeża okienne;
nadproża;
połączenia ścian zewnętrznych ze stropami i ścianami wewnętrznymi;
słupy i rygle w ścianach;
spoiny wypełnione zaprawą w ścianach murowanych; żebra w ścianach warstwowych;
złącza elementów prefabrykowanych.
strumień ciepła przez nadproże - typowy mostek cieplny

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz