Gaz doskonały - Rozprężanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gaz doskonały - Rozprężanie - strona 1 Gaz doskonały - Rozprężanie - strona 2

Fragment notatki:

Gaz doskonały, elementy termodynamiki.
Zad. 1.
W jednym balonie o objętości V1 znajduje się gaz pod ciśnieniem p1, a w drugim - taki sam gaz pod ciśnieniem p2. Balony połączone są cienką rurką z kranem i temperatura gazu w obu naczyniach jest taka sama. Jeżeli otworzymy kran, to w obu balonach ciśnienie osiągnie wartość p. Znaleźć pojemność drugiego balonu.
Zad. 2.
W dwóch jednakowych naczyniach znajdują się masy helu i argonu. Ile razy ciśnienie helu jest większe od ciśnienia argonu, jeśli temperatury obu gazów są jednakowe?
Zad. 3.
W naczyniu o objętości V znajduje się masa m1 helu, m2 azotu i n cząsteczek wodoru. Jakie jest ciśnienie tej mieszaniny w temperaturze T?
Zad. 4.
Znaleźć ciepło właściwe cp i cv mieszaniny składającej się z 1 kilomola azotu, 4 kilomoli metanu i 8 kg argonu.
Zad. 5.
W zamkniętej butelce o objętości Vo znajduje się powietrze o temperaturze To i
ciśnieniu po. Po pewnym czasie słońce ogrzało butelkę do temperatury T.
Oblicz liczbę cząsteczek gazu znajdującego się w butelce, końcowe ciśnienie powietrza oraz
ciepło pobrane przez gaz. Zad. 6.
W procesie izobarycznym n=2mole wodoru o temperaturze T1 =300K i ciśnieniu p1 =106 Pa,
zmniejszyło swoją objętość k=2 razy. Oblicz temperaturę końcową , pracę i ciepło
występujące w tym procesie. Zad. 7
Cienki worek foliowy zanurzony w wodzie o temperaturze t=293 K zawiera powietrze o
objętości V1=20 dm 3 i ciśnieniu p1=1000hPa. Jaką objętość będzie miał worek po zanurzeniu
go o h=10m? Oblicz ciepło oddane przez gaz przy założeniu, że temperatura gazu nie uległa zmianie. Dane: gęstość wody ς=1g/cm3 ,przyspieszenie ziemskie g=10m/s2 .
Zad. 8
Wodór o masie m i temperaturze T rozszerza się izobarycznie, na skutek dopływu ciepła, do objętości 2-krotnie większej niż początkowa. Obliczyć pracę W wykonywaną przez wodór.
Zad. 9.
Gaz doskonały rozprężając się izobarycznie wykonuje pracę W = 600J. Obliczyć ilość ciepła , która pobiera gaz, jeżeli współczynnik χ =1,4
Zad. 10.
Podczas izobarycznego sprężania tlenu o masie m i temperaturze początkowej T1 , objętość jego zmniejszyła się n - krotnie. Znajdź pracę wykonana przez gaz.

(…)

… .
Zad. 8
Wodór o masie m i temperaturze T rozszerza się izobarycznie, na skutek dopływu ciepła, do objętości 2-krotnie większej niż początkowa. Obliczyć pracę W wykonywaną przez wodór.
Zad. 9.
Gaz doskonały rozprężając się izobarycznie wykonuje pracę W = 600J. Obliczyć ilość ciepła , która pobiera gaz, jeżeli współczynnik χ =1,4
Zad. 10.
Podczas izobarycznego sprężania tlenu o masie m i temperaturze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz