Fizyka - termodynamika 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka - termodynamika 2 - strona 1

Fragment notatki:

TERMODYNAMIKA 2.
Zadanie 1.
Argon o masie m=10g ogrzano izobarycznie o ΔT=100K. Obliczyć: 1) ciepło pobrane przez gaz, 2) przyrost jego energii wewnętrznej, 3) pracę wykonaną przez gaz. Ciepło właściwe argonu cp=532J/kgdeg, cv=320J/kgdeg.
Zadanie 2.
Azot o masie m=2kg (μ=28g/mol) ogrzewamy izobarycznie od 0oC do 30oC. Obliczyć przyrost energii wewnętrznej gazu, ilość pobranego przezeń ciepła i pracę wykonaną podczas tego procesu. (Cv=20.34J/moldeg, R=8.31J/moldeg).
Zadanie 3.
Jaka jest liczba cząsteczek powietrza zawartego w pokoju o objętości V=50m3, w temperaturze t=20oC pod ciśnieniem p=740Tr. Liczba Avogadro Na=6.023⋅1023 cząstek/mol. Powietrze traktować jako gaz doskonały.
Zadanie 4.
Gaz o masie m oziębiono od temperatury T1 do T2 przy stałym ciśnieniu. Obliczyć pracę wykonaną przez gaz w tym procesie oraz zmianę energii wewnętrznej tego gazu. Przyjąć, że znane są dla gazu: masa jednego mola μ i ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu cp.
Zadanie 5.
Gaz doskonały rozprężając się izobarycznie wykonuje pracę W=600J. Obliczyć ilość ciepła, które pobiera gaz, jeżeli stosunek ciepła właściwego gazu pod stałym ciśnieniem do ciepła właściwego w stałej objętości wynosi κ=1.4.
Zadanie 6.
W naczyniu o stałej objętości V znajduje się gaz doskonały. Obliczyć ilość ciepła, jakiej należy dostarczyć, aby ciśnienie gazu wzrosło o Δp, jeżeli dany jest stosunek ciepła właściwego przy stałym ciśnieniu do ciepła właściwego w stałej objętości κ.
Zadanie 7.
Gaz dla którego cp/cv=κ=4/3 znajduje się pod ciśnieniem p=200hPa i zajmuje objętość V=3⋅10-3m3. W wyniku przemiany izobarycznej jego objętość zwiększyła się k=3 razy. Obliczyć ciepło pobrane przez gaz oraz przyrost jego energii wewnętrznej.
Zadanie 8.
W cylindrze o objętości V1 znajduje się gaz doskonały pod ciśnieniem p1. Obliczyć przyrost energii wewnętrznej tego gazu w dwóch przypadkach: a) przy stałej objętości V1 ciśnienie wzrosło k razy, b) pod stałym ciśnieniem p1 objętość wzrosła k razy. Stała gazowa wynosi R, a ciepło molowe przy stałej objętości Cv.
Zadanie 9.
Gaz doskonały, dla którego κ=cp/cv=1.4 rozprężając się wykonuje pracę W=200J. Obliczyć ilość ciepła, którą pobiera gaz, jeżeli była to przemiana: a) izotermiczna, b) izobaryczna.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz