Elektrostatyka w fizyce - zadania - Opór ruchu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3101
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Elektrostatyka w fizyce - zadania - Opór ruchu - strona 1 Elektrostatyka w fizyce - zadania - Opór ruchu - strona 2 Elektrostatyka w fizyce - zadania - Opór ruchu - strona 3

Fragment notatki:

ELEKTROSTATYKA 1
zad. 1
Trzy jednakowe ładunki ujemne q umieszczone są w wierzchołkach trójkąta równobocznego. Jaki ładunek Q należy umieścić w środku trójkąta, aby układ znajdował się w równowadze?
zad. 2
Dwie jednakowe dostatecznie małe kulki zawieszone są na niciach równej długości, umocowanych u góry w jednym punkcie. Kulkom udzielono ładunku jednakowego co do wielkości i znaku. Potem zanurzono je w ciekłym dielektryku. Gęstość materiału kulek jest równa d, gęstość cieczy jest równa d1. Przy jakiej wielkości przenikalności elektrycznej cieczy kąt odchylenia nici w cieczy i w powietrzu jest taki sam?
zad. 3
Jednakowe co do wielkości , lecz różne co do znaku ładunki q umieszczone są w dwóch wierzchołkach trójkąta równobocznego. Bok trójkąta jest równy a. Wyznaczyć natężenie pola elektrycznego w trzecim wierzchołku trójkąta.
zad. 4
N jednakowych kropelek kulistych rtęci naładowano do tego samego potencjału V1. Jaki jest potencjał V dużej kropli rtęci otrzymanej w wyniku zlania się tych kropel?
zad. 5
Na cienkim metalowym drucie o długości l znajduje się równomiernie rozłożony ładunek Q, oddziałujący siłą F na punktowy ładunek q. Ładunek ten znajduje się na przedłużeniu drutu w odległości r od jego środka. Określić wielkość punktowego ładunku q.
zad. 6
Wzdłuż cienkiego pierścienia o promieniu r rozłożony jest równomiernie ładunek Q. Znaleźć siłę jaką ładunek ten oddziałuje na punktowy ładunek q znajdujący się w odległości d od środka pierścienia na prostej, prostopadłej do płaszczyzny pierścienia i przechodzącej przez jego środek.
zad. 7
Kulka o promieniu Ro posiadająca ładunek Q znajduje się w powietrzu. Znaleźć promienie powierzchni ekwipotencjalnych, których potencjały różnią się od siebie o ΔV. Wpływ innych naładowanych ciał pominąć.
zad. 8
Linia ekwipotencjalna przechodzi przez punkt o natężeniu pola E1, odległy od ładunku wytwarzającego pole o R1. W jakiej odległości od ładunku wytwarzającego pole należy przeprowadzić drugą linię ekwipotencjalną, żeby napięcie miedzy liniami było równe U.
zad. 9
Oblicz siłę działającą na punktowy ładunek q, znajdujący się w środku równomiernie naładowanego ładunkiem Q półokręgu o promieniu R.
zad. 10
Cztery jednakowe ładunki Q umieszczono w wierzchołkach kwadratu. Gdzie i jaki
ładunek q należy umieścić , aby układ znalazł się w równowadze? zad. 11
Pole elektryczne jest wytwarzane przez trzy ładunki

(…)

… w spoczynku, cząstki o masie m2 naładowanej ładunkiem q tego samego znaku. Na jaką_ najmniejszą odległość zbliżą się do siebie te cząstki ? Zakładamy, że początkowa odległość cząstek jest bardzo duża, wszelkie opory ruchu pomijamy. Stała dielektryczna próżni równa jest εo.
zad. 21
Na kropelkach rtęci o promieniach r=0.1 cm każda znajdują się jednakowe ładunki q=2x10-13 C. Osiem takich kropelek zlewa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz