Politechnika Gdańska - strona 76

Fizyka - termodynamika

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1141

11. Termodynamika. Wybór i opracowanie zadań od 11.1 do 11.15 - Bogusław Kusz. 11.1. W zamkniętej butelce o objętości V0=500cm3 znajduje się powietrze o temperaturze t0=270C i ciśnieniu p0=1000 hPa. Po pewnym czasie słońce ogrzało butelkę do temperatury tk=570C. Oblicz liczbę cząsteczek gazu z...

Fizyka - termodynamika 1

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2128

TERMODYNAMIKA 1. Zadanie 1. Do mieszaniny składającej się z 20l wody i 10kg lodu o temperaturze 273K wlano ołów o temperaturze topnienia. Cała mieszanina osiąga temperaturę 373K i 200g wody przy tej temperaturze zamienia się w parę. Wyznaczyć, ile było wlanego ołowiu. Odpowiednie ciepła właściwe s...

Fizyka - zasady zachowania

 • Politechnika Gdańska
 • Fizyka
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2429

6. Zasady zachowania energii, pędu i momentu pędu, praca. Wybór i opracowanie zadań 6.1-6.29..Bogumiła Strzelecka. 6.1. Sanki zsuwają się ze szczytu toru o długości l pochylonego pod kątem α do poziomu, a następnie wjeżdżają n...

Zadania z poprawy

 • Politechnika Gdańska
 • dr Alicja Boryło
 • Chemia analityczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

Analityczna kolo   Oblicz, jaki będzie potencjał roztworu po dodaniu do 40 ml soli Fe(II) o stężeniu 0,1 M 36 ml oraz  67 ml roztworu nadmanganianu potasu o stężeniu 0,01 M ( E0 MnO4-/Mn2+ =1,510 V; E0  Fe2/Fe3+ =0,771 V). 2. O ile jednostek zmieni się pH nasyconego roztworu Bi(OH)3, jeżeli po do...

12 zasad zielonej inżynierii

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Danuta Zalewska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4088

12 zasad zielonej inżynierii ZASADA 1 : Raczej właściwy niż przypadkowy. Projektant powinien starać się zabezpieczyć żeby wszystkie strumienie materiałów oraz energii zarówno  wchodzące jak i wychodzące były właściwie bezpieczne (nietoksyczne) jak to tylko możliwe. np. Akryloamid vs. N-winylo- fo...

Egzamin z inżynierii środowiska

 • Politechnika Gdańska
 • dr hab. Danuta Zalewska
 • Inżynieria środowiska
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

Rozwój zrównoważony -zaspokojenie potrzeb obecnych pokoleń bez naruszenia możliwoś przyszłych do zaspokojenia swoich  potrzeb.Chodzi o to aby planować procesy chemiczne i kreować nowe substancje tak, by były one możliwie najmniej szkodliwe  dla środowiska naturalnego i dla zdrowia człowieka. Ekol...

Miasto - opracowanie zagadnień

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia obszarów zurbanizowanych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1015

Cechy konst miasta:  zagęszczenie ludności; koncentracja zwartej zabud przestrzennej na cele  mieszk,kult i admin, bud przem i towarzysz infrastr, szlaków komunik wykorzyst do trans ludzi i  towarów, sieci kanalizac.  Zad poznawcze i bad ekol miast:  wypracowanie wzorów i zasad  podejmowania decy...

Pytania do egzaminu - Asymilacja

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Asymilacja(A)- matPrzyswojony.PrzeznaczonyNa: autoekologia  -wzajemneOddziaływanieOrgIśr. Produkcję  (P)-  wytwarzBiomasy; Respirację(R )-enNaWłasnePotrzeby; Bielice :ściółkaIglasta/próchnica/ p.eluwialny/  p.iluwialny; BMR(podstawowy )-zwGłodne,BrakProcesówTrawiennych  Brunatnice :poz.organ/próchn...

Wejsciówka z przeżywalności

 • Politechnika Gdańska
 • dr Michno
 • Ekologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Tabela PRZEŻ :schem przedst pełen obraz śmiertelności pop, uwzględ śmiert różnych klas wiekowych lub stadiów cyklu życiowego.Najbardziej popularnym sposobem analizy śmiertelności są tab przeż,  które najczęściej pozwalają prześledzić przebieg przeżywalności kohorty osobników.KOHORTOWE analiza jed...

Biochemiczna adaptacja do warunkw glebowych

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szafranek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

1 Biochem.adaptacja do warunków glebowych:, 1)Toksyczność selenu- nie niezbędny dla roślin;podstawia siarke w systemach biochem;  wbudowywany do aminokw. I bialek(selenobiałka)-silna toksyczność dla org zywych; se w glebach  zwykle jest związany(nie toksyczny z humusem) i wysteouje w centralnej A...