Politechnika Gdańska - strona 65

Kinematyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 602
Wyświetleń: 13804

3. Kinematyka ruchu jednostajnego, zmiennego, jednostajnie zmiennego, rzuty. Wybór i opracowanie zadań 3.1-3.22: Barbara Kościelska, zadań 3.23-3.25: Ryszard J. Barczyński i zadań 3.26-3.36: Krystyn Kozłowski. 3.1. Zależność drogi przebytej przez punkt materialny od czasu można opisać równaniem...

Kinetyczna teoria gazów-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

10. Kinetyczna teoria gazów. Wybór i opracowanie zadań od 10.1do 10.6 - Bogusław Kusz. Więcej zadań z tej tematyki znajdziesz w II części skryptu. 10.1. Funkcję rozkładu prędkości cząsteczek gazu doskonałego można zapisać w formie: − m...

Model atomu wedlug Bohra-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 399
Wyświetleń: 5334

20. Model atomu wodoru według Bohra. Wybór i opracowanie zadań – Jadwiga Mechlińska-Drewko. Więcej zadań na ten temat znajdziesz w II części skryptu. 20.1. Opierając się na teorii Bohra znaleźć: a/ promień n-tej orbity elektronu w atomie wodoru, b/ prędkość elektronu na tej orbicie, c/ jego ...

Pole magnetyczne-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 364
Wyświetleń: 4578

16. Pole magnetyczne, indukcja Wybór i opracowanie Marek Chmielewski 16.1. Znaleźć indukcje pola magnetycznego w odległości r od nieskończone długiego przewodnika walcowego o promieniu przekroju poprzecznego a w którym płynie prąd I. r i B 16.2. Wyznaczyć indukcję pola magnetycznego wytwor...

Akustyka-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1337

9. Akustyka. Wybór i opracowanie zadań 9.1-9.14: Ryszard J. Barczyński 9.1. W roku 2146 policjant zamierzał ukarać mandatem kierowcę, który nie zatrzymał się na dźwięk jego gwizdka o częstotliwości f0=1000Hz. Kierowca tłumaczył się, że nie mógł usłyszeć gwizdka, gdyż na skutek zjawiska Dopplera...

Termodynamika-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3703

11. Termodynamika. Wybór i opracowanie zadań od 11.1 do 11.15 - Bogusław Kusz. 11.1. W zamkniętej butelce o objętości V0=500cm3 znajduje się powietrze o temperaturze t0=270C i ciśnieniu p0=1000 hPa. Po pewnym czasie słońce ogrzało butelkę do temperatury tk=570C. Oblicz liczbę cząsteczek gazu z...

Wytrzymałość-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2737

2.Wytrzymałość materiałów 2.1 Ściskanie i rozciąganie prętów y x dx l x 2.1.1 Obliczyć o ile wydłuży się pod własnym ciężarem pręt o długości l, jeżeli wykonany jest z aluminium o gęstości ρ = 2,6 g/cm3 i module Younga E = 64 MPa. 2.1.2 Dla prętów pokazanych na rysunkach obliczyć wydłuże...

Akustyka-zadania i rozwiązania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1008

AKUSTYKA ZAD. 1. Dane: l 1=l 2 7ς 1=ς 2 Szukane: F 1? F 2 Rozwiązanie: F =μ v 2 v= λ f d 1=2d 2 μ= m l f 1= f 2=329,6 Hz m=ς V F1 F2 = μ 1 μ1 m1 F 1 μ 1 l 1 m1 l 2 = = = F 2 μ 1 m2 m2 l 1 l2 l 1=l 2 2 ς1 π d 1 F 1 m! ς 1 V 1 ς1 π d 2 ς1 d 2 4 1 1 = = = = = 2 2 ...

Akustyka-zadania - Natężenie dźwięku

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Akustyka Zad. 1 Dwie gitarowe struny E1, stalowa i nylonowa, nastrojone są na tą samą częstotliwość (329,6kHz). Ich długość jest taka sama, a struna stalowa ma siedmiokrotnie większą gęstość i dwukrotnie mniejszą średnicę . Która struna jest n...

Bryła sztywna-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2037

BRYŁA SZTYWNA - ZADANIA Oblicz moment bezwładności układu składającego się z 3 mas: m1, m2 oraz m3, umieszczonych w rogach trójkąta równobocznego o boku długości a, względem osi przechodzącej przez środek masy układu i prostopadłej do ...