Politechnika Gdańska - strona 66

Drgania mechaniczne-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 3591

DRGANIA MECHANICZNE - 1 Napisz równanie ruchu drgającego punktu materialnego, który wykonuje drgania o amplitudzie 5 cm, wykonuje 30 drgań w ciągu minuty i którego faza początkowa równa była 0. Oblicz maksymalną prędkość ciała i jego maksymalne przyspieszenie. Napisz równanie ruchu ciała o masie 10...

Dynamika-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1554

DYNAMIKA 1. Balon opada ze stałą prędkością . Jak ą masę balastu należy wyrzucić , aby balon zaczął wznosić się z tą samą prędkością ? Masa balonu (z balastem) wynosi 300 kg, a siła wyporu 2900N. 2. Winda może poruszać się w górę i w dół z przys...

Kinematyka-zadania 2

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1960

Kinematyka II 1. Samolot leci na zachód z miejscowości A do miejscowości B , a następnie wraca na wschód do A. Wartość prędkość samolotu względem powietrza jest stała i wynosi v, a wartość prędkości powietrza względem Ziemi jest u. Odległość AB=l. Obliczyć czas przelotu w przypadku gdy: a) wiatr wie...

Kinematyka-zadania - Prędkość początkowa

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2905

KINEMATYKA Zad.1 Pierwszą połowę drogi pojazd przebył z szybkością v1= 72 km/h, a drugą z szybkością v2= 90 km/h. Obliczyć średnią szybkość pojazdu na trasie. Na wykresie szybkości przedstawić geometrycznie drogę przebytą przez pojazd. Zad.2 Pociągi A i B jadą po sąsiednich torach z szybkościami vA ...

Ruch harmoniczny-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2730

Oblicz, po jakim czasie od chwili początkowej punkt materialny wykonujący drgania harmoniczne przesunie się na odległość równą połowie amplitudy, jeżeli faza początkowa jest równa zeru a okres drgań wynosi 12 s? Drgania punktu materialnego...

Zadania z mechaniki relatywistycznej

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

WILiŚ Zadania z mechaniki relatywistycznej Zad.1 Sztywny pręt o długości 1m jest mierzony przez dwóch obserwatorów: jeden znajduje się w spoczynku względem pręta, a drugi porusza się względem pręta w kierunku jego długości. Z jaką prędkością musi poruszać się obserwator, aby zmierzona przez niego...

Zasada zachowania energii i pędu-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2023

1. Sanki zsuwają się ze szczytu toru o długości l pochylonego pod kątem α do poziomu, a następnie wjeżdżają na tor prosty. Wzdłuż całego toru działa na sanki siła tarcia. Współczynnik tarcia na torze pochyłym wynosi µ1, zaś na torze prostym µ2. Obliczyć jaką drogę s przebędą sanki po torze prosty...

Dziecko krzywdzone w szkole-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 861

UNIWERSYTET GDAŃSKI ATENEUM - SZKOŁA WYŻSZA dr Marcin Szulc Dziecko krzywdzone w szkole: diagnoza i profilaktyka Portret psychologiczny sprawców i ofiar przemocy 1. Wyjaśnienie pojęć złości, agresji i przemocy Agresja to każde zamierzone działanie w formie otwartej lub symbolicznej mające na c...

Narkomania-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1190

UNIWERSYTET GDAŃSKI ATENEUM - SZKOŁA WYŻSZA dr Marcin Szulc Uzależnienie i zagrożenie uzależnieniem od substancji psychoaktrywnych - profilaktyka uzależnień Epidemiologia zjawiska Osób uzależnionych od alkoholu jest około 600 - 700 tysięcy, osób uzależnionych od narkotyków około 60 - 70 tysięcy...

Psychospołeczne czynniki samobójstw wśród młodzieży-opracowanie

 • Politechnika Gdańska
 • dr Szulc
 • Psychologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 791

UNIWERSYTET GDAŃSKI ATENEUM - SZKOŁA WYŻSZA dr Marcin Szulc Psychologiczne uwarunkowania zachowań suicydalnych w okresie adolescencji epidemiologia i diagnostyka zjawiska Epidemiologia zjawiska Samobójstwem nazywamy takie świadome zachowanie jednostki, którego przynajmniej jednym z bezpośredn...