Politechnika Gdańska - strona 64

Kruszywa sztuczne

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Kruszywa sztuczne- istota, rodzaje, właściwości, przeznaczenie.    Kruszywa sztuczne: - pochodzenia mineralnego, uzyskane w wyniku termicznej bądź innej modyfikacji odpowiadają kruszywom sztucznym wg PN-86/B-23006;  - kruszywa z recyklingu: poc...

Metody projektowania betonów zwykłych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 385
Wyświetleń: 2051

Wybrane metody projektowania betonów zwykłych: - metoda Paszkowskiego Metoda ta nazywana jest powszechnie metodą otulania bądź metodą czterech równań, gdyż rozwiązanie problemu polega na poszukiwaniu na ogół czterech niewiadomych odpowiadających czterem głównym składnikom mieszanek betonowych, to ...

Pył krzemionkowy i włókna stalowe

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1337

Pył krzemionkowy i włókna stalowe jako dodatki do betonów. Pył krzemionkowy- w ilości 2-3% masy cementu ,ta ilość wpływa korzystnie na polepszenie urabialności mieszanki z zachowaniem dobrej lepkości. Płytki mikrokrzemionki tworzą z wodą zol, przez co woda staje się bardziej lepka i nie wydobywa si...

Technologia wykonywania betonu

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Podstawowe zagadnienia związane z technologią wykonywania betonu. Dozowanie składników- cement, kruszywo, dodatki, domieszki powinny być dozowane wagowo, woda objętościowo. Domieszki i dodatki płynne mogą być odmierzane wagowo lub objętościowo. Dodawane do mieszanki małe ilości domieszek powinny by...

Właściwości mieszanek betonowych

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

Podstawowe właściwości mieszanek betonowych i sposoby ich określania. Urabialność jest to zdolność do łatwego i szczelnego wypełnienia formy przy zachowaniu jednorodności, szczelnego układania się mieszanki betonowej w czasie zagęszczania. Jest wynikiem właściwego doboru poszczególnych frakcji krus...

Wskaźniki jakości i przeznaczenia kruszyw

 • Politechnika Gdańska
 • Technologia betonu
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1477

Wskaźniki jakości i przeznaczenia kruszyw: wodożądności, spulchnienia(spęcznienia), uziarnienia i urabialności wg Kuczyńskiego, szczelności.  Wskaźnik spulchnienia (spęcznienia) mówi ile razy...

Drgania i fale

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 175
Wyświetleń: 966

DRGANIA I FALE Ruch okresowy - ruch, który powtarza si“ w regularnych odst“pach czasu. Przyk»ady: S ruch masy zawieszonej na spr“óynie w polu grawitacyjnym S drgania powierzchni cieczy S wahad»o fizyczne S ruch zapadki na kole z“batym Ruch harmoniczny- szczególny przypadek ruchu okreso...

Drgania tłumione - współczynnik

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

DRGANIA TºUMIONE b - wspó»czynnik oporu oÑrodka - wspó»czynnik t»umienia Rozwizanie szczególne równania niejednorodnego Rozwizanie ogólne równania jednorodnego Rozwizanie ogólne równania niejednorodnego Drgania 12 Warunki pocztkowe (dla ) Z rozwini“cia Drgania 13 Logarytmiczny dekrem...

Fale sprezyste

 • Politechnika Gdańska
 • dr Strzelecka
 • Fizyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1001

FALE SPR’òYSTE (MECHANICZNE) Fala Przenoszenie si“ zaburzenia w oÑrodku, proces rozchodzenia si“ drga½ w oÑrodku. Fale spr“óyste Fale rozchodzce si“ w oÑrodkach spr“óystych. Powstaj w wyniku chwilowego wychylenia (zaburzenia) jakiegoÑ elementu oÑrodka z po»oóenia równowagi, co nast“pnie p...

Falowa natura promieniowania elektromagnetycznego-zadania

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż.Sadowski
 • Fizyka techniczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

18. Falowa natura promieniowania elektromagnetycznego. Autor zadań 18.1-18.6 – Bogusław Kusz. Wybór i opracowanie zadań 18.7-18.12 – Barbara Kościelska. 18.1. W telefonii komórkowej poziom bezpieczeństwa (w odniesieniu do szkodliwości oddziaływania promieniowania na materię żywą) określany jes...