Mgr Emilia Stola - strona 14

Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Instrumenty pośrednictwa bankowego w sferze rozliczeń krajowych Rozliczenia pieniężne wynikają z relacji zachodzących w gospodarce między zarówno podmiotami gospodarczymi jak i osobami fizycznymi. Polegają na przemieszczaniu się pieniądza w celu realizacji transakcji kupna/sprzedaży, opłat składek ...

Inwestycje kapitałowe banków - KNB

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Inwestycje kapitałowe banków Alokacja aktywów oznacza plan inwestowania w różnego rodzaju instrumenty finansowe w celu ochrony zainwestowanego kapitału przed niekorzystnymi czynnikami występującymi na rynku. Budowa portfela polega na ogół na koncepcji przetrzymywania różnorodnych instrumentów finan...

Istota systemu bankowego

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Istota systemu bankowego Syste m bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki pieniężno-kredytowej. Należy go rozumieć jako ogół banków dopuszczonych do funkcjonowania w państwie, jak również zadania ustawowo przypisane ich posz...

Kapitały własne banku - Kapitał podstawowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

Kapitały (fundusze) własne banku - wielkość, struktura, znaczenie dla banku Kapitał własny to wyrażone w pieniądzu fundusze własne podmiotu gospodarczego, będące odpowiednikiem majątku stanowiącego jego własność. Jednym z podstawowych wymogów stawianych założycielom banku jest zgromadzenie kapitał...

Karty elektroniczne - Karty identyfikacyjne

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

ELEKTRONICZNE KARTY BANKOWE Elektroniczne karty bankowe są najbardziej rozpowszechnionym produktem elektronicznym na rynku bankowości w Polsce. Lecz dopiero transformacja systemu gospodarczego na początku poprzedniej dekady stworzyła odpowiednie warunki do dynamicznego rozwoju instytucji kart. Kar...

Konkurencyjność sektora bankowego. Marketing bankowy - program

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Konkurencyjność sektora bankowego. Marketing bankowy. Rosnąca konkurencja sprawia, że każdy nowoczesny bank musi prowadzić marketing bankowy, mający na celu stworzenie odpowiedniego obrazu banku, zapewnienie mu zaufania, pozyskania klientów. Marketing oparty na kompleksowym ujęciu wszystkich czynn...

Konsolidacja banków - Proces prywatyzacji

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Konsolidacja banków Konsolidacja to jeden ze sposobów koncentrowania kapitału - i łączenia środków produkcji. Moda na nią przyszła wraz z rozwojem globalizacji. W systemie globalnym szanse zachowują najsilniejsi i najwięksi. Konsolidacja kapitałów bankowych jest obecnie zjawiskiem powszechnie wystę...

Kredyt bankowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

kredyt - pochodzi z łaciny od słowa creditum = pożyczka terminowa pożyczka Z art.69 Prawa Bankowego Udzielenie przez bank firmom, instytucjom kwoty pieniężnej. Cechy umowy: Umowa obustronna, dwustronnie obowiązująca Umowa konsensualna - dochodzi do skutku w momencie zawarcia Umowa odpłatna - ...

Kredyt dyskontowy

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

KREDYT DYSKONTOWY Dyskonto jest rónic pomidzy cen po jakiej odsprzedano wierzytelnoci przed terminem, a jej wysokoci w terminie patnoci. Dyskonto jest wic potrceniem przez bank czci sumy nominalnej papieru wartociowego o póniejszym termi...