Mgr Emilia Stola

Sytuacja finansowa banków

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

SYTUACJA FINANSOWA BANKÓW W 1999 R. 1. Zakres analizy i uwagi metodologiczne Opracowanie stanowi syntezę analizy sytuacji ekonomiczno - finansowej banków w 1999 r. Przedstawiono w nim strukturę własnościową banków, w tym udział kapitału zagranicznego w systemie bankowym oraz krótką informację o sy...

Bankowość - pytania do testu

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1232

Spis pytań: Pytanie 1. Główne zmiany w systemie bankowym w Polsce po 1989 roku. W 1988 roku władze państwowe postanowiły całkowicie przebudować polski system bankowy, co miało nastąpić w kilku etapach: powstanie nowego systemu prawnego: ustawa Prawo bankowe i ustawa o NBP, Dnia 31 stycznia 1989 ro...

Bank centralny - Status prawny

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 133
Wyświetleń: 770

BANK CENTRALNY Status prawny Narodowego Banku Polskiego Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa (naczelna instytucja systemu bankowego każdego kraju). Działa na podstawie ustawy z 31 stycznia 1989 roku o Narodowym Banku Polskim . Narodowy bank Polski ma osobowość prawną. Siedzibą NBP ...

Bank centralny w polskim systemie bankowym

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 119
Wyświetleń: 581

BANK CENTRALNY W POLSKIM SYSTEMIE BANKOWYM Spis treści 1 Historia Bankowości w Polsce 3 Bankowość w Polsce w okresie 1918 1989 3 System bankowy w okresie transformacji 4 2 S truktura polskiego systemu bankowego 5 2.1 NBP 5 Prezes NBP 5 Rada Polityki Pieniężnej 6 Zarząd NBP 7 2.2

Banki w Polsce - nadzór nad działalnością banków

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1561

Banki w Polsce Istotą działalności banku jest przyjmowanie pieniędzy klientów, które podlegają zwrotowi, oraz udzielanie kredytów na własny rachunek. Polskie prawo bankowe określa banki jako samodzielne, samofinansujące się i posiadające osobowość prawną jednostki gospodarcze, które działają na po...

Bankowość - Ocena zdolności kredytowej - teoria i zadania

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

BANKOWOŚĆ system bankowy w Polsce polityka pieniężna w Polsce charakterystyka zjawisk konsolidacji w polskim sektorze bankowym strategia marketingowa banków w Polsce home banking i internet banking jako nowe produkty bankowe w Polsce tendencje i prognozy rozwoju

Bankowość - teoria i zadania - SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 126
Wyświetleń: 777

SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE BANK - osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw: prawo bankowe, działająca na podstawie zezwoleń: koncesje i uprawniona do wykonywania czynności bankowych. BANK (definicja ekonomiczna) - osoba prawna, instytucja zaufania publicznego, która spełnia następują...

Bankowość - Operacje otwartego rynku - test

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1393

Bank może przyjmować wpłaty zamknięte od klientów, którzy: są bankowi dobrze znani wpłacają systematycznie duże kwoty mają podpisaną specjalną umowę mają rachunek w innym banku Dzięki specjalnym uprawnieniom banki mogą: podnosić swoje kapitały z pominięciem kodeksu handlowego tworzyć bez ogran...

Bankowość - Bilans - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Procesy konsolidacyjne banków polskich i rodzaje banków Zgodnie z ustawą z 1956 roku o łączeniu i grupowaniu banków w formie spółki akcyjnej, grupę bankową stanowi grupa dwóch lub więcej banków zorganizowana w ten sposób, że bank dominujący jest właścicielem ponad 50 % ogólnej liczby akcji innego ba...

Bankowość - Liberalizacja i deregulacja - zagadnienia

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1085

Zmiany ekonomiczne wpływając na światową bankowość W latach dziewięćdziesiątych nastąpiły gwałtowne i głębokie przeobrażenia strukturalne w funkcjonowaniu systemów bankowych, określone nawet mianem na wzór rewolucji przemysłowej mianem rewolucji finansowej. Wywołały one szeroką dyskusję na temat pr...