Mgr Emilia Stola - strona 2

Bankowość - deflacja

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 903

B A N K O W O Ś Ć Deflacja - zmniejszenie podaży pieniądza zwykle kontrolowane przez rząd mające na celu zredukowanie popytu i kontrolę rosnących cen. Prowadzi to do redukcji dochodów i siły nabywczej społeczeństwa. Obecnie deflacja rzadko prowadzi do obniżenia poziomu cen a częściej do obniżenia ...

Bankowość - SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE BANK

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

SYSTEM BANKOWY I USŁUGI BANKOWE BANK - osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw: prawo bankowe, działająca na podstawie zezwoleń: koncesje i uprawniona do wykonywania czynności bankowych. BANK (definicja ekonomiczna) - osoba prawna, instytucja zaufania publicznego, która spełnia następują...

Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów Unii Europejski...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1190

Dostosowanie polskiego systemu bankowego do standardów UE Standardy europejskie są normami prawa międzynarodowego lub zagranicznego, które muszą być przełożone na język prawa krajowego. Proces ten nosi nazwę harmonizacji prawa, w tym wypadku bankowego. Dostosowanie banków krajowych do standardów eu...

Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskie - podstaw...

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Dostosowanie produktów bankowych do wymogów Unii Europejskiej Podstawowym elementem procesu integracji Rzeczpospolitej Polskiej z UE w dziedzinie gospodarczej jest bankowość. Zasadniczo przemiany te będą polegać na jak najlepszym przystosowaniu obowiązujących wytycznych umożliwiających bankom wspó...

Elementy strategii marketingowej banku - Strategia marketingowa

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Elementy strategii marketingowej banku Marketing bankowy polega na opracowanie i wcielanie w życie całościowej strategii działań bankowych, mających na celu stworzenie odpowiedniego obrazu banku, zapewnienie bankowi zaufania, pozyskanie klientów. Podejmowane w banku działania marketingowe zmierzaj...

Formy kredytu - Kredyt towarowy (handlowy)

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Formy kredytu 1. Formy kredytu 2. Rodzaje zasobów bankowych A) w/g kryterium podmiotowego B) w/g kryterium charakteru i przyczyn powstania 3. Pojęcie i cele polityki pieniężnej 4. Pojęcie rynku pieniężnego oraz podaży pieniądza 5. Zdolność kredytowania b anków komercyjnych 6. Pieniężne instrumenty ...

Klient banku - przedsiębiorstwo - klient korporacyjny

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Klient banku - przedsiębiorstwo 1. SEGMENTACJA RYNKU W CELU USTALENIA NAJKORZYSNIEJSZEGO PORTFELA KLIENTÓW Otoczenie placówek operacyjnych banku tworzą różnorodne podmioty, będące uczestnikami rynku bankowego lub należące do otoczenia pozarynkowego. W najbliższym otoczeniu banku znajdują się takie ...

Metody określające zdolności kredytowe

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

METODY OKREŚLANIA ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH W BANKU KREDYT W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEDSIĘBIORSTW 1.1. Pojęcie i klasyfikacje kredytów na działalność gospodarczą Skala zapotrzebowania na kredyt i usługi bankowe jest uzależniona od koniunktury gospodarczej w kraju. Osłabieni...

Obligacje - Kryterium oprocentowania

 • mgr Emilia Stola
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

Obligacje Podstawowe informacje o obligacjach Obligacja jest to papier wartościowy (instrument finansowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony , zwanej obligatariuszem (właścicielem obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligac...