Bankowość - Ocena zdolności kredytowej - teoria i zadania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Bankowość - Ocena zdolności kredytowej -  teoria i zadania  - strona 1 Bankowość - Ocena zdolności kredytowej -  teoria i zadania  - strona 2 Bankowość - Ocena zdolności kredytowej -  teoria i zadania  - strona 3

Fragment notatki:

BANKOWOŚĆ
system bankowy w Polsce
polityka pieniężna w Polsce
charakterystyka zjawisk konsolidacji w polskim sektorze bankowym
strategia marketingowa banków w Polsce
home banking i internet banking jako nowe produkty bankowe w Polsce
tendencje i prognozy rozwoju kart płatniczych w Polsce
Bank - instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i pożyczaniem środków pieniężnych w zamiarze wypracowania zysku oraz funkcjonowania jako instytucja zaufania publicznego.
Operacja bankowe :
aktywne - udzielanie pożyczek i kredytów
bierne (pasywne) - gromadzenie pieniędzy w postaci lokat
pośrednicząco - rozliczeniowe - czyli inaczej usługowe - wpłaty, wypłaty, zakładanie rachunków
System bankowy: bank centralny
banki komercyjne
banki specjalne (depozytowo - kredytowe, przemysłowe, rolne)
spółdzielnie kredytowe
kasy oszczędnościowe
Funkcje Banku Centralnego NBP: emisyjna - emitent pieniędzy
bank banków - jest bankiem rezerwowym dla banków komercyjnych; tworzy dwa rodzaje pieniądza - gotówkowy i rezerwowy, reguluje wielkość pieniądza tworzonego przez banki komercyjne, reguluje obrót emitowanego pieniądza, kształtuje płynność całego systemu bankowego, kształtuje zasób kredytowy banków komercyjnych
jest bankiem gospodarki narodowej - jest bankiem państwa, ma możliwość udzielania kredytów dla rządu
Podaż pieniądza - są to środki znajdujące się w dyspozycji podmiotów nie bankowych. Podaż pieniądza tworzy głównie gotówka w obiegu oraz środki na rachunkach bankowych. Zależy od wielkości kreacji pieniądza dokonanej przez banki, a wielkość ta zależy od ilości udzielonych kredytów. Planowana jest przez bank centralny przy pomocy instrumentów polityki pieniężnej.
Popyt na pieniądz - środki zaplanowane przez gospodarstwa domowe dla pokrycia określonych wydatków.
Kreacja pieniądza następuje przy akcji kredytowej banków komercyjnych. Kreacja pieniądza gotówkowego następuje w momencie gdy banki komercyjne zamieniają pieniądze znajdujące się w banku centralnym na gotówkę.
Środki które znajdują się na rachunkach w banku centralnym tworzą pieniądz rezerwowy .
Multiplikator - jest to inaczej mnożnik pieniądza wkładowego (znaleźć).
Ocena zdolności kredytowej - jest to określenie stopnia ryzyka na jakie narażony jest bank przy udzielaniu kredytów. Może to być ryzyko aktywne, wynikające z niepewności czy przyszły kredytobiorca będzie w stanie spłacić kredyt wraz z odsetkami (ryzyko straty, utraty płynności, utraty zabezpieczenia), lub ryzyko pasywne niezależne od banku, związane ze zmianą stopy procentowej, wartości pieniądza, zmianą kursu walutowego.

(…)

… roku, a odsetki naliczane są wg rachunku odsetek prostych.
2) jaka powinna być roczna stopa procentowa aby kapitał początkowy w wysokości 900 wzrósł po 4 latach do kwoty 1200 bez kapitalizacji odsetek.
3) jaką kwotę należy zdeponować w banku na 32% aby po 3 latach wzrosła do 500 przy założeniu że kapitalizacja odsetek jest coroczna.
4) z kapitału w wysokości 100 za 2 lata chcemy uzyskać 250. na jaki procent…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz