Ks. dr hab. Witold Kawecki

note /search

Wykład 1 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 812

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron. Wykład 1 (05.03) Tytuł zawodowy Stopień naukowy licencjat (lic.) magister (mgr) magister inżynier (mgr inż.) lekarz (lek.) doktor (dr) doktor habilitowany (dr hab.) Stanowiska Tyt...

Wykład 2 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron. Wykład 2 (12.03) Zasady konstruowania wstępu: motywy i racje podjęcia danego tematu problem badawczy cel pracy hipoteza zakres pracy metody, techniki i narzędzia badawcze struktura pracy Elementy konstytutywne wstępu: Ogólne wprowadz...

Wykład 3 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 5 stron. Wykład 3 (19.03) Dobre obyczaje w nauce (1992) Zasady ogólne 1.1. Pracownika nauki obowiązują zasady etyki ogólnoludzkiej, w szczególności zasady dobrych obyczajów w nauce. Etyka ogólnoludzka obowiązuje pracownika nauki tak jak każdego czło...

Wykład 4 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron. Wykład 4 (26.03) Organizacja czasu pracy Praca - na pracę składa się to, co ciało wykonać musi. Na zabawę składa się to, czego ciało wykonać nie musi (A. Einstein) Rozumienie czasu czas mityczny  czas historyczny świadomość mityczna - odni...

Wykład 5 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron. Wykład 5 (02.04) Organizacja czasu pracy Cd. Wymiary celów: - treść celu: co osiągnąć? - kierunek - wymiar celu: jak i ile osiągnąć? - termin celu: do kiedy osiągnąć? Ustalenie celu: - wstęp określenia celu (marzenia, życzenia) - szczegó...

Wykład 6 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron. Wykład 6 (16.04) Praca w grupie grupa - pewna liczba jednostek wyodrębniona na podstawie formalnych lub nieformalnych kryteriów. Jednostki mają poczucie wspólnoty z innymi członkami grupy, więzi emocjonalnej. W miejscu pracy grupa pracuje prze...

Wykład 7 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 4 stron. Wykład 7 (30.04) Rozwiązywanie konfliktów działanie należy skoncentrować na usunięciu podstawowego przedmiotu sporu, oddzielając problem od ludzi po obu stronach mediator jest w stanie bez emocji skoncentrować uwagę skonfliktowanych stron na ...

Wykład 8 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 4 stron. Wykład 8 (07.05) Animacja społeczna początki sięgają pojawienia się ruchu ideowego na rzecz oświaty ludowej, w końcu XIX w. bezpośrednie dzieje narodzin animacji w Europie Zachodniej wiążą się z historią powojennej Francji w 1968r. miały mie...

Wykład 9 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 4 stron. Wykład 8 (07.05) Animacja społeczna początki sięgają pojawienia się ruchu ideowego na rzecz oświaty ludowej, w końcu XIX w. bezpośrednie dzieje narodzin animacji w Europie Zachodniej wiążą się z historią powojennej Francji w 1968r. miały mie...

Wykład 10 z etyki pracy socjologa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Socjologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron. Wykład 9 (14.05) Instytucjonalizacja standardów etyki zawodowej Proces instytucjonalizacji: struktury społeczne są efektem działań ludzkich, krystalizującym się i utrwalającym i kumulu...