Wykład 6 z etyki pracy socjologa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 6 z etyki pracy socjologa - strona 1 Wykład 6 z etyki pracy socjologa - strona 2 Wykład 6 z etyki pracy socjologa - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron.
Wykład 6 (16.04) Praca w grupie grupa - pewna liczba jednostek wyodrębniona na podstawie formalnych lub nieformalnych kryteriów. Jednostki mają poczucie wspólnoty z innymi członkami grupy, więzi emocjonalnej. W miejscu pracy grupa pracuje przez wykonywanie zadań jako zespół przez krótki lub długi czas. zespół - samodzielność i autonomia osób pracujących w zespole. Zadania do wykonania są przydzielone precyzyjnie wg kompetencji. Istnieją ścisłe zależności między wykonywanymi zadaniami. Potencjał każdej osoby dokładnie zaplanowany i efektywnie wykorzystany.
Manager powinien zadbać o to, a by zespół stał się grupą w sensie społecznym. poczucie wspólnoty - duch zespołu, klimat grupy jest czynnikiem integracyjnym, dającym jednostce oparcie wzmacniające spełnienie potrzeby bezpieczeństwa - to z kolei sprzyja redukcji stresu. Duch zespołu musi być jednak skojarzony z wartością dążenia do celu, by nie nastąpiło jego przekształcenie w nieefektywne zgrupowanie wzajemnej adoracji.
Charakterystyka zespołu:
- jasno określone oczekiwania i cel - zarządzanie przez cele
- wyższość celów grupowych nad jednostkowymi
- konkretne, ściśle przydzielone zadania
- wysoki poziom kompetencji członków
- szacunek dla lidera zespołu
- zarządzanie z dołu do góry
- szczera, otwarta komunikacja, konstruktywna krytyka
- jednakowe zaangażowanie wszystkich działających w pracę zespołu
- poczucie przynależności i identyfikacji z zespołem
- klimat współpracy, dzielenia się wiedzą
- umiejętność słuchania, uczenia się od siebie
Cechy dobrego zespołu (wg Michaela Argule'a):
- cel - maksymalna produktywność, maksymalne zadowolenie z pracy
- niewielka liczebność (do 15 osób)
- wysoki stopień integracji grupy
- współpraca nastawiona na uzyskanie wspólnych nagród
- niewielkie różnice statusu w grupie
- adekwatny i nieautorytarny styl kierowania
- współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji
Działanie wspólnie z innymi
Perspektywa socjologiczna
Perspektywa etyczna
społeczeństwo
mechanizmy funkcjonowania społeczeństwa
działanie człowieka uzależnione od przynależności do różnorodnych społeczeństw
osoba
struktura czynu - działania osoby
charakter społeczny czy wspólnotowy w charakterze osobowym
wyjaśnienie osobowego charakteru czynów ludzkich możliwe tylko przez fakt spełniania ich wspólnie z innymi
Człowiek działając z innymi spełnia siebie poprzez:
- uczestnictwo - zachowuje to wszystko, co wynika ze wspólnoty działania, a równocześnie przez to właśnie urzeczywistnia wartość osobową własnego czynu.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz