Małe grupy społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1162
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Małe grupy społeczne - strona 1 Małe grupy społeczne - strona 2 Małe grupy społeczne - strona 3

Fragment notatki:

Małe grupy społeczne - ich struktura i funkcje.
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna.
PLAN PRACY
Pojęcie grupy społecznej ....................................... 3
Grupa społeczna a zbiór ................................................................... 3
Typy grup społecznych .................................................................... 4
Charakter grupy społecznej ............................................................ 6
Działanie grupy społecznej .............................................................. 6
Uczestnictwo jednostki w grupie ....................................................... 6
1/1. Zakres życia społecznego ............................................................. 7
Działalność grupowa .......................................................................... 8
Zastępstwo grupy - władza ................................................................ 9
3/1. Teoria władzy według Maxa Webera ..........................................10
Rodzina podstawową grupą społeczną ...............11
Rodzina jako grupa społeczna ........................................................ 11
Rozróżnienie typów rodziny ............................................................ 12
Rodzina jako grupa własna ............................................................. 12
Stosunki osobowe i rzeczowe w rodzinie ......................................... 13
Rodzina jako instytucja społeczna ................................................... 15
Bibliografia ........................................................................................ 16
Pojęcie grupy społecznej
Grupa społeczna a zbiór .
Definicja słownikowa pojęcia: grupa społeczna brzmi: „względnie trwała, posiadająca wewnętrzną organizację zbiorowość społeczna, składająca się z co najmniej dwóch, a według niektórych socjologów trzech osób połączonych ze sobą więzią społeczną powstałą na bazie zespołu wspólnych wartości i poczucia odrębności od innych grup, współdziałających ze sobą dla realizacji wspólnie określonych celów”. Czasem jednak bardzo trudno wyznaczyć granicę pomiędzy zbiorem ludzi a grupą społeczną. Podstawą istnienia grupy społecznej jest fakt życia zbiorowego. Jednak samo istnienie zbiorów ludzi nie stanowi jeszcze o powstawaniu i utrzymywaniu się ugrupowań społecznych. Zbiór oznacza, iż w tym samym okresie czasu żyje obok siebie wiele podobnych do siebie osobników, wyróżnionych z zewnątrz przez przyjęte kryterium; mówiąc o grupie stwierdzamy natomiast nie tylko współistnienie zbioru ludzi, lecz zakładamy także, że między tymi ludźmi zachodzą określone procesy życia społecznego chociażby w postaci najogólniejszych przejawów ustosunkowania człowieka do człowieka. Nie każde zjawisko, które na zewnątrz przedstawia się jako zbiór ludzi, jest samo przez się ugrupowaniem społecznym. Kiedy patrzymy na przechodzącą ulicą masę przechodniów, przesuwa się przed nami mnogość ludzi, zebranych na niewielkim odcinku przestrzeni i mamy wrażenie zbioru. Brak nam jednak przekonania, że ludzi tych łączy jakikolwiek wewnętrzny związek i stąd ta masa nie posiada dla nas charakteru społeczności.


(…)

… się człowiekowi jako jedyne właściwe. Małżeństwo to także nie instynkt, to instytucja wpojona nam przez społeczeństwo, wzmocniona przez tradycję rodzinną, wychowanie moralne, religię, środki masowego przekazu i reklamę. Bibliografia
P. Rybicki, „Struktura Społecznego Świata” Studia z teorii społecznej,
PWN Warszawa 1979
Z. Bauman, „Socjologia” , Poznań 1996
P.L. Berger, „Zaproszenie do socjologii”, PWN Warszawa…
… religijne. Zachodzą tu oczywiście bardzo znaczne różnice między odmiennymi typami rodzin. Rodzina patriarchalna dawniejszego typu łączy swoich członków szeregiem węzłów, z których ważniejsze to uprawianie wspólnej gospodarki, posiadanie osobnych stosunków prawnych, odprawiania osobnych kultów religijnych. Rodzina podobnego typu - ugrupowanie krewnych, żyjących wspólnie, posiadających wspólne dobra…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz