Wykład 1 z etyki pracy socjologa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład 1 z etyki pracy socjologa - strona 1 Wykład 1 z etyki pracy socjologa - strona 2 Wykład 1 z etyki pracy socjologa - strona 3

Fragment notatki:

dr hab. Witold Kawecki. Notatka składa się z 3 stron.
Wykład 1 (05.03)
Tytuł zawodowy
Stopień naukowy
licencjat (lic.)
magister (mgr)
magister inżynier (mgr inż.)
lekarz (lek.)
doktor (dr)
doktor habilitowany (dr hab.)
Stanowiska
Tytuł naukowy
wykładowca
starszy wykładowca
asystent
adiunkt
profesor nadzwyczajny (dr hab.)
profesor zwyczajny (prof.)
profesor (prof.)
Praca dyplomowa - generalny sprawdzian umiejętności nabytych w trakcie studiów
umiejętności techniczne w zakresie pisania prac o charakterze naukowym
zdolność sprawnego korzystania z dostępnych zasobów wiedzy naukowej
umiejętność stworzenia tekstu o charakterze naukowym poprawnego pod względem
- rzeczowo - merytorycznym
- metodologicznym
- logiczno - stylistycznym
Praca licencjacka lub magisterska nie jest z założenia pracą stricte naukową (nie stawia wymogu odkrycia naukowego). Naukowy charakter pracy dyplomowej jest pochodną stosowanych w pracy metod naukowych.
Od Absolwenta Szkoły Wyższej oczekuje się:
metodycznego myślenia, czyli sprawności intelektualnej
umiejętności uporządkowania wiedzy naukowej i przedstawienia jej w formie dla innych zrozumiałej
Praca oryginalna (napisana samodzielnie), nie stanowi plagiatu, czyli przeniesienia fragmentów cudzej pracy bez zaznaczania źródła pochodzenia w formie odpowiednich przypisów, stanowi ujęcie badanego problemu, interesujące zaprezentowanie zjawisk właściwie już zbadanych, ale dotychczas nieprzedstawionych w przejrzysty sposób. Temat i tytuł pracy Etapy formułowania tytułu pracy:
określenie zakresu problematyki badawczej, sprecyzowanie pola preferencji naukowych autora
wybór konkretnego aspektu rzeczywistości, którą zamierza się badać, czyli określenie tematu
sformułowanie tytułu, czyli precyzyjnej lingwistycznie informacji o temacie badań.
Trudności:
nadmierne rozproszenie zainteresowań studenta, który w pracy chciałby zawrzeć całą swoją wiedzę na temat wielu różnych zainteresowań
brak zainteresowań naukowych studenta, nieumiejętność, lub niechęć do pracy, odrzucenie możliwości doświadczenia intelektualnej przygody
Temat pracy powinien:
być nie zbyt szeroki i ogólnikowy
być dostosowany do warunków intelektualnych studenta
odpowiadać zainteresowaniom autora pracy
umożliwiać powodzenie w realizacji pracy np. pod względem dostępności środków do realizacji badań
Tytuł pracy powinien być:
krótki i precyzyjny - najważniejsze wyznaczniki struktury oraz określenie problematyki i zakresu:
- podmiotowego, rzeczowo - materialnego, przestrzenno - terytorialnego, czasowego


(…)

… planu z tytułem pracy - tytuł żadnego rozdziału, podrozdziału nie może się pokrywać z tytułem pracy
wyczerpywalność tematu - kompletność pracy
logiczność struktury - zasada ciągłości wynikania:
- pierwsza część - uwagi wstępne, najważniejsze definicje, punkt wyjścia
- druga część - rozwinięcie poszczególnych wątków i ich szczegółowa analiza
- trzecia cześć - refleksja końcowa, podsumowująca…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz