Zmienna objaśniająca - strona 32

Badania panelowe-teoria

 • Analiza rynku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

) Analiza przy wykorzystaniu modeli ekonometrycznych wybór zmiennych objaśniających (zmienną y) określenie...

Ekonomia menadżerska - test

 • Uniwersytet Gdański
 • Ekonomia Menadżerska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1218

pasuje do danych empirycznych. b) Informuje, jaka część całkowitej zmienności zmiennej objaśnianej...

Zarządzanie instytucjami kredytowymi

 • Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Zarządzanie instytucjami kredytowymi
Pobrań: 497
Wyświetleń: 5103

, gdzie prawdopodobieństwo zdarzenia kredytowego jest nieliniową funkcją wektora zmiennych objaśniających xi oraz wektora...

Podstawy marketingu - test

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Anna Czubała
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 693
Wyświetleń: 4270

najczęściej w roli zmiennych objaśniających należą: a)wielkość funduszu nabywczego ludności b)struktura...

Ryzyko kredytowe - Analiza dyskryminacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Wydymus
 • Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3920

pozycji poszczególnego ryzyka kredytowego. Analiza dyskryminacyjna - etapy Dobór zmiennych objaśniających...

Wprowadzenie do ekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1666

Znajdujemy w niej wytłumaczenie istniejących problemów gospodarczych, omówienie problemów nakładów, produkcji, podziału, wymiany, zużycia konsumpcyjnego i zużycia produkcyjnego. W opracowaniu znajdziemy także charakterystykę metod badawczych ekonomii oraz omówienie takich zagadnień jak: prawidłowoś...

Wporwadzenie do ekonomii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

I WPROWADZENIE DO EKONOMII Problemy gospodarcze U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze pewne podstawowe problemy i zjawiska ekonomiczne Niektóre z nich mają równie kluczowe znaczenie dziś, co w czasach starożytnych. Można zatem sądzić, że zjawiska i towarzyszące...