Zmienna objaśniająca - strona 33

Akcje, papiery wartościowe

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 42
Wyświetleń: 4046

, w którym zmiennymi objaśniającymi są czynniki ekonomiczne mające wpływ na dochodowość danej akcji. Modele dyskontowe...

Wprowadzenie do mikroekonomii

Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Dzięki jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: problemy gospodarcze, produkcja, zużycie produkcyjne i konsumpcyjne, metody badawcze ekonomii, ekonomia jako nauka, klauzula ceteris paribus. Problemy gospodarcze U podłoża istnienia i funkcjonowania każdej społeczności odnajdujemy zawsze ...

Marketing międzynarodowy - wykłady , MWSE

  • Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
  • prof. dr hab. Leszek Rudnicki
  • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 6097

się o model ekonometryczny zawierający zmienne objaśniane i objaśniające, ustala zależności...

Prognozowanie trendów

  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 3325

wskaźnik koniunktury, który mógłby znaleźć się jako zmienna objaśniająca w funkcjach krótkookresowego...

Statystyka opisowa - komplet wykładów

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Elżbieta Szulc
  • Statystyka opisowa
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4851

zmiennej (objaśnianej), a wartościami całego kompleksu innych zmiennych (objaśniających) nazywa...