Zjednoczenie Włoch Wiosna Ludów - strona 10

Wykład - Koszmar koalicji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia międzynarodowa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

CESARZY. Zwrot w polityce austro-węgierskiej w związku z klęską Francji i zjednoczeniem Niemiec: Gyula...

Europa Ojczyzn - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

przeprowadzenie w krajach Europy Zachodniej referendum w sprawie ich zjednoczenia w ramach konfederacji. Państwa...

Wielcy papieże przełomu XIX i XX wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1806

Kościołowi, Pius IX potępiał ruchy narodowowyzwoleńcze (m.in. Wiosnę Ludów, w 1863 polskie powstanie...

Amerykańska polityka zagraniczna- wyklad 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Lewicki
 • Amerykanska Polityka Zagraniczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

, natomiast Włochy nadal toczyły się walki. Na koniec kiedy Niemcy się poddali to nadal okupowali 1/3 Włoch. Walki...

Gryegiry XII i ultramontanizm

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 21
Wyświetleń: 973

ten Mazziniego tkwił w starym ruchu risorgimento dążącym do zjednoczenia Włoch. Rewolucja lipcowa we Francji. (27...