Zieleniewski - strona 2

Zarządzanie a kierowanie -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. inż. Mariusz Boryczka
 • Zarządzanie firmą
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1113

, czyli realizację misji i celów w przyszłości. J. Zieleniewski Poprzez kierowanie w znaczeniu ogólnym rozumie...

Geneza nauki administracyjnej

 • Uniwersytet Gdański
 • przew. kwal. II Stanisław Żukowski
 • Nauka o administracji
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1925

i kierowania w adm państ „ z 1972r J. Służewski „Nauka adm” z 1969r S. Kowalski; J. Zieleniewski; J. Kurnal...

Style kierowania i kierownicy

 • Politechnika Gdańska
 • Zarządzanie organizacjami non for profit
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

dużo miejsca problematyce stylów zarządzania (patrz W. Kie­żun, S. Kwiatkowski, 1977). J. Zieleniewski (1976...

Kierowanie - analiza pojęć

 • Politechnika Gdańska
 • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

w danej organizacji czy firmie. Pojęcie kierowania odnosić będziemy do kontekstu , który J. Zieleniewski...

Istota i warunki kierowania - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Jerzy Karpacz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

to – jak pisze J. Zieleniewski (1975, s. 451) – “działanie zmierzające do spowodowania działania innych ludzi...