Zieleniewski - strona 3

Style kirowania i kierownicy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

dużo miejsca problematyce stylów zarządzania (patrz W. Kie­żun, S. Kwiatkowski, 1977). J. Zieleniewski (1976...

Kierowanie - przywódca

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Barbara Józefiak
 • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959

w danej organizacji czy firmie. Pojęcie kierowania odnosić będziemy do kontekstu , który J. Zieleniewski...

Organizowanie procesów pracy - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Piotr Stanisław Łyżwa
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

; Zieleniewski 1975, s. 265–275). Zilustrujmy róŜnice zachodzące w treści i zakresach znaczeniowych tego pojęcia...

Kierowanie

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Analiza finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2163

w danej organizacji czy firmie. Pojęcie kierowania odnosić będziemy do kontekstu , który J. Zieleniewski...

Koncepcje zarządzania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Jan Lichtarski
 • Koncepcja zarządzania
Pobrań: 812
Wyświetleń: 4844

(Kotarbiński, Zieleniewski) Koncepcja gry organizacyjnej (Crozier, Friedberg, Zawiślak) Paradygmat...

Giełdy - organizacje formowania rynku

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

” - trzeba to zapewne rozumieć, jak pisze J. Zieleniewski, jako przewagę podaży nad popytem w długich okresach. F. Wielkość...

Podstawy zarządzania - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Edyta Bielińska-Dusza
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1316

Zieleniewski). Funkcje celów: 1. Stanowią wskazówkę i nadają jednolity kierunek wszystkim działaniom...

Giełdy jako instytucje rynkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Krzysztof Wojdacki
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1771

” - trzeba to zapewne rozumieć, jak pisze J. Zieleniewski, jako przewagę podaży nad popytem w długich okresach. F. Wielkość...