Zieleniewski - strona 4

Budowa organizacji - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
 • Techniki organizacyjne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1183

, w którym moŜna wyodrębnić „wspólny, bezpośredni (jedno lub wieloosobowy) człon kierowniczy” (Zieleniewski 1975, s...

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

. W. Gościński „Cykl życia organizacji” J. Zieleniewski „Organizacja i zarządzanie” JAK SIĘ UCZYĆ: Tony Buzan...

Szkoła behawioralna w zarządzaniu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr Katarzyna Rogalińska
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 581
Wyświetleń: 5691

polskie tłumaczenie tego terminu jako “stosunki międzyludzkie” - jak to słusznie zauważył J. Zieleniewski...

Szkoła relacji międzyludzkich

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Bonifacy Kalata
 • Nauka administracji
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1148

, Stanisław Kowalewski, Jan Zieleniewski, Jerzy Starościak, Jan Łukasiewicz, Zbigniew Leoński. Nauka...

Istota i cele zarządzania kadrami

 • Wyższa Szkoła Marketingu i Biznesu
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3766

. Zieleniewski zaproponował taką wersje, w której każde działanie powinno obejmować następujące etapy...

Organizacja w otoczeniu

 • Politechnika Poznańska
 • mgr Daria Motała
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

do potrzeb całości. • Zieleniewski: W nauce prakseologii przez organizację, zależnie od kontekstu, rozumie...

Istota pracy kierowniczej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 266
Wyświetleń: 2709

tego, kto nimi kieruje (J. Zieleniewski). Proces oddziaływania podmiotu kierującego na obiekt kierowany powodujący...