Istota pracy kierowniczej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2730
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota pracy kierowniczej-opracowanie - strona 1 Istota pracy kierowniczej-opracowanie - strona 2 Istota pracy kierowniczej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Istota pracy kierowniczej
Pojęcie kierowania i warunki jego efektywności
Składniki kierowania
Pojęcie i rola stylu kierowania
Rodzaje stylów kierowania i ich cechy
Czynniki kształtujące wybór stylu kierowania
1. Sztuka mobilizowania i pobudzania energii i inteligencji wszystkich przyczyniających się do pomyślności i rozwoju, a jednostkom i grupom pracującym stworzenia warunków osiągnięcia sukcesu i satysfakcji (J. Penc)
Działania zmierzające do spowodowania funkcjonowania innych rzeczy, zgodnego z celami tego, kto nimi kieruje (J. Zieleniewski).
Proces oddziaływania podmiotu kierującego na obiekt kierowany powodujący osiąganie zamierzonych celów (A. Stabryga).
Projektowanie struktur, procesów rozwoju i zachowań pozwalających na osiąganie celu. Jest formą wali ze sprzecznościami wewnątrz systemu działania i między nim a otoczeniem oraz łagodzenia konfliktu i sprawności organizacyjnych.
Proces planowania, organizacji, prowadzenie i kontrolowania działalności członków organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych zasobów dla osiągnięcia ustalonych celów (Stoner i L).
Efektywność kierowania zależy od czynników związanych z:
Osobą kierownika:
- wiedza fachowa i organizatorska,
- umiejętności kierownicze,
- kompetencje zawodowe,
- uzdolnienia,
- talent,
- temperament,
- mądrość życiowa,
- wiedza o sobie,
- odporność na stresy.
Pracownikami:
- postawy,
- motywacje,
- aspiracje,
- potrzeby,
- nastawienia,
- zachowania,
Przełożonymi kierownika:
- oczekiwania,
- wymagania,
- zadania.
Organizacją:
- filozofia, kultura,
- sprawność systemu informacyjnego.
Otoczeniem organizacji:
- konkurenci,
- nabywcy,
- dostawcy.
Cechy dobrego kierownika:
Wygląd: wysoki, przystojny, energiczny
Cechy osobowości: inteligencja, asertywność, pewność siebie, dążenie do osiągnięć, odwaga, tolerancja na stres u innych, umiejętności dostosowania się do sytuacji
Umiejętności interpersonalne: umiejętności komunikowania się (mówienie i słuchanie), umiejętności przekonywania innych, umiejętności radzenia sobie z ludźmi trudnymi, takt i urok osobisty
Umiejętności zarządzania: inicjatywa, innowacyjność, umiejętności przewidywania i planowania, umiejętności stawiania zadań i ich egzekwowania.


(…)

…, w podejmowaniu decyzji zasięga opinii zespołu,
- spokojny - decyzje podejmowane są z rozwagą bez nerwowości, bez emocji. W organizacji panuje ład.
W uproszczeniu można przyjąć iż styl kierowania zależy od:
- warunków działania organizacji i jej zasobów,
- strategii organizacji,
- kultury organizacji,
- dojrzałości zespołu,
- rodzaju zadania (pracy),
- osobistych preferencji przełożonych i podwładnych…
… się z badaniami Lewita, Ralpha. Wyróżnili styl autokratyczny, demokratyczny, liberalny: Ich cechy:
Cecha
Autokratyczny (ja)
Demokratyczny (my)
Liberalny (oni)
Sposób ustalania celów organizacji
Sposób podziału pracy pomiędzy zespół
Rodzaj oddziaływania podwładnych
Uczestnictwo kierownika w pracach zespołu podwładnych
Zakres swobody podwładnych w działaniu
Postawa przełożonego
Rozmiary zaufania do podwładnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz