Geneza nauki administracyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1918
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza nauki administracyjnej  - strona 1 Geneza nauki administracyjnej  - strona 2 Geneza nauki administracyjnej  - strona 3

Fragment notatki:

GENEZA nauki administracji
Podnoszenie efektywności władzy państwowej i jej wykonywania, techniki rządzenia - to myśli stale towarzyszące rozwojowi cywilizacji. Pierwotnie zakotwiczone w filozofii. Źródłem nauki admi była filozofia Kiedy doszło do powstania genezy nauki adm ? - nauka występuje po jakimś zdarzeniu
Geneza nauki adm w ujęciu nowoczesnym
KAMERALISTYKA XVII - XIX w. -grupa badaczy określonych jako kameralistów (kamera-skarbiec państwa) -nauka austryjacko-niemiecka.
Kameralistyka - jako dyscyplina obejmowała wątki prawne, ekonomiczne, polityczne i filozoficzne
Podłoże:
- centralizacja władzy monarchii absolutnej,
- rozrost kadry urzędniczej,
- refleksja nad jakością administrowania.
Główny cel :usprawnienie administracji publ.
POLICYSTYKA XVII-XIX w - grupa badaczy określonych jako policystów (słowo policja ozn określoną gałąź administracji (dziś np. policja skarbowa, sanitarna, budowlana itp.).
- Opis współczesnej policji.
- Wskazanie kierowane do panującego (monarchy), jak należy urządzić sprawną administrację w państwie.
„Ojciec” n. admini - LORENZO von STEIN - prof. Uniwersytetu w Wiedniu - sformułował nazwę „nauka administracji” Wg niego administracja obejmuje prawie całą działalność państwa poza ustawodawstwem (zatem i sądownictwo) N.adm. miała ukazywać ideę administracji ( to co wspólne dla wszystkich działów administracji pionowo i poziomo) oraz prezentować poszczególne działy administracji. Miała też wykazywać związki p-dzy poszczególnymi dziedzinami i całością działania administracji a kształtowaniem świadomości o najwyższym przeznaczeniu wszystkich funkcji władzy państwowej. Rozwój n.adm Europa XXw. Z końcem XIX i na początku XX w następuje rozwój państwa prawnego i łączy się z tym rozwój nauki prawa publ, który obejmuje naukę prawa administracyjnego. - Presja na rozwój n.adm. spowodowana rozrostem jej organizacji i funkcji
- Konsekwencje wojen światowych (I i II)
- Państwo socjalne Po II wojnie światowej rozbudowano oświatę, naukę, służbę zdrowia. Tworzy się nowe ministerstwa, administracja wkracza w nowe sfery życia człowieka. Rok 12945-1946 jest rokiem zwrotnym gdzie n. Adm. zaczęto wykładać na Uniwersytetach. Rozwój n.adm w Europie XXw był wiekiem demokratycznych państw prawnych.
Rozwój n.adm. USA
- N. adm., ujmowana jako nauka o zarządzaniu, sprowadza się do problemów naukowej organizacji pracy w różnych jednostkach organizacyjnych
- Wzorce pochodzące z adm. prywatnej - N.adm. wyrosła na gruncie zarządzania prywatnym przedsiębiorstwem, następnie znalazła zastosowanie w dziedzinie adm. publ.. Początek tej nauce dała wiedza ekonomiczna i doświadczenia praktyki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem .


(…)

…. prywatnej - N.adm. wyrosła na gruncie zarządzania prywatnym przedsiębiorstwem, następnie znalazła zastosowanie w dziedzinie adm. publ.. Początek tej nauce dała wiedza ekonomiczna i doświadczenia praktyki w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem .
- Teoria decyzji w administracji - chodzi o dec.w adm, czym się kieruje dyrektor.
- HUMAN RELATIONS w administracji - stosunki między ludzkie w adm. Pokazanie…
…. Kowalski; J. Zieleniewski; J. Kurnal - przedstawiciele teorii organizacji i kierowania M. Elżanowski; E. Knosala; to współczesne nazwiska to współczesne nazwiska
M. Kulesza - to współczesne nazwisko - twórca reform samochrządu terur. Gmina- 90 roku a potem powiat i wojew.
Obecny stan n. adm - 3 przesłanki, powody adm. 1 - globalizacja - problemy zw.z z globalizacją. Jest już globalizacja o charakterze…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz