Płaszczyzny badawcze - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1932
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Płaszczyzny badawcze - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

PŁASZCZYZNY BADAWCZE n. adm. Nauka adm:
koncentruje się na wykrywaniu mechanizmów pozaprawnych warunkujących działalność aparatu administracji;
Wszechstronny obraz administracji publicznej może dać tylko nauka administracji pomyślana jako nauka kompleksowa, zawierająca spojrzenie na administrację z różnych pkt widzenia. Poza prawem (psychologia, socjologia, nauki o państwie) PŁASZCZYZNY BADAWCZE n. adm. Płaszczyzna tradycyjna (socjologiczna) zw.z działaniami policystów i karamelistów
Płaszczyzna prakseologiczna
Płaszczyzna psychologiczna
Płaszczyzna prawnicza (tetyczna)
* Płaszczyzna tradycyjna (socjologiczna) Opis „rzeczywistej administracji”- sprawozdanie jak administracja działa;
Klasyfikacja i wyjaśnianie przyczyn zjawisk kształtujących adm. w celu jej usprawnienia (wskazówki dot usprawnienia adm. nie należą już do n. adm, lecz do polityki administracyjnej. Usprawnienie adm, dobre rady to polityka adm.
*Płaszczyzna prakseologiczna
PRAKSEOLOGIA - nauka o normach i zasadach skutecznego i sprawnego działania.
Wykorzystywanie pojęcia sprawności i postulowanie podporządkowania organizacji i funkcjonowania administracji prakseologicznym dyrektywom.
*Płaszczyzna psychologiczna
Badanie adm ze wg na funkcję jaką spełnia w życiu i działalności jednostki i grup społecznych. Jak wypływa na zachowanie jednostek w społeczeństwie, jak i w samym systemie adm.
*Płaszczyzna prawnicza (tetyczna)
Analiza organizacji i funkcjonowania adm publ z pkt widzenia norm prawnych, które:
tworzą adm. (ustrój adm)
określają jej cele i zadania,
wyposażają w kompetencje do ich realizacji
wyznaczają tryb, w jakim te cele i zadania mają być realizowane ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz