Pytania egzamin - administracja publiczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 1995
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzamin - administracja publiczna - strona 1 Pytania egzamin - administracja publiczna - strona 2 Pytania egzamin - administracja publiczna - strona 3

Fragment notatki:

1. Dlaczego w opisie i analizie administracji publicznej można wyróżnić różne płaszczyzny badawcze? 2. Jakie cechy decydują o tzw. dobrej administracji? 3. Który z czynników kształtujących współczesną administrację publiczną ma twoim zdaniem największy wpływ na organizację i działanie? 4. Co można i należy twoim zdaniem we współczesnej polskiej administracji publicznej usprawnić? 5. W jaki sposób mogę jako pracownik administracji publicznej doskonalić swoje umiejętności i wpływać na rozwój własnej kariery? 6. Na co będę zwracał szczególną uwagę jako osoba na stanowisku kierowniczym w administracji? 7. Jak można tłumaczyć termin "europeizacja polskiej współczesnej administracji publicznej"? 8. Jakie elementy są najważniejsze w doskonaleniu kultury administrowania? 9. Jaka jest współzależność między wewnętrzną a zewnętrzną sferą działania podmiotów administracji publicznej? 10. Uzasadnij z jakimi materiałami (źródła prawa, dokumenty) chciałbyś zapoznać się w pierwszej kolejności podejmując pracę w wybranym podmiocie administracji publicznej albo innej jednostce administracji?
Ad. 1 W opisie i analizie administracji publicznej można wyróżnić wiele płaszczyzn badawczych bo administracja jest pojęciem złożonym i wiele różnych czynników wpływa na jej kształt. Dodatkowo sam w sobie proces analizowania jest metodą polegającą na wyodrębnieniu z całości elementów, badaniu każdego z osobna i rozpatrywaniu z różnych stron i w wielu aspektach. Natomiast opis jest efektem analiz zebranego materiału; w opisie korzystanie z różnych płaszczyzn badawczych pomaga stwierdzić co jest przedmiotem, celem badań oraz daje możliwość łatwiej dojść do wniosków. Uwzględnienie płaszczyzn badawczych pomaga patrzeć na administrację kompleksowo, z wielu perspektyw co pozwala na jej późniejsze ulepszanie w poszczególnych aspektach. Wyróżnia się wiele płaszczyzn: płaszczyzna filozoficzna - ułatwia spojrzenie na administrację publiczną ontologicznie, aksjologicznie czy epistemologicznie; płaszczyzna polityczna - analizująca administrację pod kątem polityki i sposobów sprawowania władzy; historyczna - możemy dzięki niej opisać ewolucję administracji publicznej; organizacyjna (prakseologiczna) - czyli taka w której rozpatruje się problem skutecznego dotarcia do celu; socjologiczna (tzw. tradycyjna) - będąca opisem „rzeczywistej administracji” i sprawozdaniem tego jak działa; płaszczyzna psychologiczna - badanie administracji ze względu na funkcję jaką spełnia w życiu i działalności jednostki i grup społecznych; płaszczyzna prawnicza (tetyczna) - analiza organizacji i funkcjonowania administracji z punktu widzenia norm prawnych; płaszczyzna porównawcza - polega na zestawieniu obserwowanych zjawisk polskiej administracji publicznej z administracją w innych krajach. Ad. 2
Według Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji (2001 Parlament europejski), każdy z nas ma prawo do dobrej administracji, co oznacza że podmioty administracji publicznej powinny potrafić służyć i działać w granicach i na podstawie prawa. Jest to stwierdzenie ogólnikowe. Cechami które powinny decydować o dobrej administracji i zarazem wynikają z Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji są: bezstronne i zgodne z prawem rozpatrzenie każdej sprawy, unikanie zbędnej zwłoki, brak jakiejkolwiek dyskryminacji, tzw. zasada współmierności (urzędnik ma pilnować aby działania pozostawały współmierne do obranego celu), zakaz nadużywania uprawnień, uczciwość, uprzejmość, stosowne terminy podjęcia decyzji oraz uzasa

(…)

… zbędnej zwłoki, brak jakiejkolwiek dyskryminacji, tzw. zasada współmierności (urzędnik ma pilnować aby działania pozostawały współmierne do obranego celu), zakaz nadużywania uprawnień, uczciwość, uprzejmość, stosowne terminy podjęcia decyzji oraz uzasadnienie tych decyzji, ochrona danych osobowych. Dodatkowo urzędnicy powinni działać zgodnie z kodeksem służby cywilnej oraz doskonalić swoje umiejętności…
… na co zwracałbym uwagę, nie będąc nigdy w takiej sytuacji, aczkolwiek wydaje mi się iż zwracałbym uwagę przede wszystkim na kwalifikacje i wiedzę podwładnych. Równie ważne byłoby to, aby w swoim zawodzie nie popaść w rutynę, rozpatrywać każde sprawy osobno oraz przestrzegać etyki zawodowej o przepisów prawnych. Dodatkowo będąc na stanowisku nadrzędnym w stosunku do innych ludzi, należało by pamiętać…
… wiarygodność i ufność obywateli.
Ad. 7 Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej można zaobserwować proces europeizacji polskiej współczesnej administracji publicznej. Jest to powolne wprowadzanie i przyswajanie w polskich standardach administracyjnych, prawa europejskiego i europejskich wyznaczników administrowania i zarządzania jednostkami administrującymi. Wynika to z tego że po prostu prawo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz