Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1491
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym - strona 1 Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym - strona 2 Znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym - strona 3

Fragment notatki:


ZNOWELIZOWANE AMERYKAŃSKIE DEFINICJE W HANDLU ZAGRANICZNYM 1941. W sferze handlu zagranicznego trudno byłoby dokonywać transakcji exportu i importu bez zaakceptowania reguł o charakterze międzynarodowym, dotyczących podziału obowiązków i praw sprzedającego i kupującego. Decentralizacja handlu międzynarodowego wymusiła ustalenie w skali światowej, krajowych i regionalnych zwyczajów oraz praktyk w zakresie technik rozliczeniowych, podziału obowiązków i kosztów pomiędzy strony kontraktu oraz procedur transportowych i ubezpieczeniowych. Opracowaniem takiej kodyfikacji zajmuje się Międzynarodowa Izba Handlowa (International Chamber of Commerce) efektem jej prac są formuły handlowe, stanowiące kombinację szczegółów zobowiązań zawartych w umowie pomiędzy stronami kontraktu. Często strony kontraktu nie są świadome odmienności stosowania praktyk handlowych w kraju ich partnera, tym samym powoduje to nieporozumienia i spory mogące swój finał osiągnąć w sądzie. Aktualnie wiele krajów stara dopasować do reguł INCOTERMS (International Commercial Terms), ustalonych przez Izbę Handlu Międzynarodowego w aspekcie Międzynarodowych warunków Handlowych. Tym samym prawdopodobnie w przyszłości staną się one uniwersalnymi regułami w handlu międzynarodowym. Formuły INCOTERMS spisano w 1953r po czym ich aktualizacja następowała w latach 1967, 1976, 1980, 1990 aktualnie w życie wchodzą już formuły 2000. Oprócz tych formuł istnieje jeszcze wiele innych, które choć czasami nie są już obowiązkowe, to mogą być stosowane w kontrakcie jeżeli strony wcześniej to ustaliły.
RAFTD czyli znowelizowane amerykańskie definicje w handlu zagranicznym po raz pierwszy zostały ogłoszone w 1919r przez Międzynarodową Izbę Handlową, po czym w 1941r zostały znowelizowane. I w tej formie używa się ich do dziś, pomimo tego że w 1985r określenia te zostały anulowane. W handlu ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Pn. Często używa się tych formuł pomimo tego, iż nie jest to obowiązkiemw transakcjach importu ze Stanów Zjednoczonych, natomiast w przypadku exportu do USA, druga strona kontraktu dąży do stosowania reguł INCOTERMS jako bardziej znanych i szerzej stosowanych. RAFTD podobnie jak INCOTERMS zawierają obowiązki sprzedawcy i nabywcy, od INCOTERMS różnią się tym, iż zawierają szereg komentarzy nie mających charakteru stwierdzania zwyczajów, lecz stanowiących rady i zalecenia pod adresem kontrahentów, jak i doborem, treścią oraz nazwami poszczególnych formuł. Wykładnia Znowelizowanych Amerykańskich Definicji w Handlu Zagranicznym w wersji z 1941r:
EX (point of origin) - wymieniony punkt pochodzenia, sprzedający stawia towar do dyspozycji kupującego w punkcie wydania, a kupujący organizuje transport, ponosi jego koszty oraz ryzyko na całej trasie. Odpowiada on na ogół terminowi EXW z INCOTERMS 1990


(…)

… przewoźnik w wymienionym krajowym miejscu nadania, fracht opłacony z góry do wymienionego miejsca exportu
Sprzedawca ustala cenę, która obejmuje koszty transportu danego towaru do wyszczególnionego miejsca przeznaczenia, z którego wykonany zostanie transport, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności za towar w momencie przekazania go przewoźnikowi, po otrzymaniu odpowiedniego powiadomienia o załadunku bez jakiegoś skreślenia lub innego pokwitowania transportu w wewnętrznym wyszczególnionym miejscu wysyłki. C - FOB
Named inland Carrier at named
Inland point of departure - „freight allowed” to named point
Wymieniony krajowy przewoźnik z krajowym miejscem załadunku „fracht włączny do” uwzględnia fracht do wymienionego miejsca
Przy tym określeniu cena obejmuje zafrachtowanie towaru do konkretnego miejsca, koszty frachtu do ustalonego miejsca włącza się do ceny faktury, ale frachtu nie opłaca, nabywca wykłada fracht i potrąca go z faktury sprzedawcy. Po otrzymaniu powiadomienia o przejęciu towaru przez przewoźnika bez skreśleń lub innego pokwitowania transportu w wewnętrznym wyszczególnionym miejscu wysyłki odpowiedzialność przechodzi na nabywcę.
D - FOB
Named inland
Carrier at named point of…
… terminowi CFR z INCOTERMS 1990 i terminowi CIF z OWD. EX - DOCK Named point of importation
Dostarczenie na nabrzeże kraju przeznaczenia
Sprzedający określa cenę, która obejmuje koszt towarów i wszystkie dodatkowe koszty niezbędne dla dostarczenia towaru na nabrzeże kraju przeznaczenia, z zapłaceniem podatków, jeśli jest to potrzebne. Ryzyko przechodzi na kupującego w momencie upłynięcia czasu wolnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz