Zdyskontowane przepływy pieniężne - strona 6

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jerzy Hejnar
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 5908

= wartość księgowa Wartość użytkowa - przyszłe zdyskontowane przepływy pieniężne - test na utratę wartości...

Wycena przedsiębiorstwa

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 917

Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych I. Podstawowe założenia. 1...

Encyklopedia rachunkowości - N

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

nieruchomości; planowane zdyskontowane przepływy pieniężne związane z daną nieruchomością. Wartość godziwa n.i...

Egzamin - opracowane pytania

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • prof. dr hab. Anna Nehring
  • Ekonomika przedsiębiorstw
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2492

% Dochodowe metody wartościowania przedsiębiorstw: metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) ocena...