Zdyskontowane przepływy pieniężne - strona 5

Wykład - wycena przedsiębiorstw

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Piotr Bober
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1456

przedsiębiorstwa, - nazywana również wartością dochodową stanowi sumę zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto...

Systemy bankowe - obligacje

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

stosowaną metodą przy wycenie jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych...

Wartość obligacji

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Piotr Pisarewicz
 • Bankowość
Pobrań: 105
Wyświetleń: 770

przepływów pieniężnych. Wg tej metody wartość obligacji jest sumą dochodów, które inwestor otrzyma w okresie...

Obligacje - Cena rozliczeniowa

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

stosowaną metodą przy wycenie jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych...

Obligacje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1589

stosowaną metodą przy wycenie jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych...

Bankowość-obligacje

 • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

stosowaną metodą przy wycenie jest metoda dochodowa, inaczej metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych...

ZARZĄDZANIE FINANSAMI FIRMY

 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Pobrań: 161
Wyświetleń: 4753

zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). Po = Pz =40 Do =Dz = 6,5 g = 4% (przyrost planowany) x 6,5 = 0,26 k...