Finansowanie inwestycji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finansowanie inwestycji - wykład - strona 1 Finansowanie inwestycji - wykład - strona 2 Finansowanie inwestycji - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Wartość pieniądza w czasie.
szacowanie wartości przyszłej
gdzie:
WP - wartość początkowa
WB - wartość bieżąca
r - roczna stopa procentowa lub podokresu
n - okres lat lub podokresów
uwaga: jeżeli okres jest podany w miesiącach to stopa procentowa też musi być określona w miesiącach!!! I kapitalizacja roczna II kapitalizacja miesięczna, gdzie I i II są kapitalizacjami złożonymi
III kapitalizacja prosta
gdzie:
jest to czynnik wartości przyszłej
wzór na wartość przyszłą kapitalizacji prostej np.: WP = 100 · (1 + 3 · 0,1) = 130,-
PYTANIE: Co wpływa na wartość przyszłą kapitału?
wysokość kapitału WB
wysokość stopy procentowej
n -okres oszczędzania, trwania inwestycji
częstotliwość kapitalizacji odsetek (częstsza kapitalizacja odsetek powoduje większy wzrost przyszłej wartości kapitału)
szacowanie wartości bieżącej
jest to inaczej proces dyskontowania lub aktualizacji gdzie:
jest to czynnik wartości bieżącej
gdzie:
m - jest to częstotliwość kapitalizacji odsetek (częstsza kapitalizacja odsetek zmniejsza wartość bieżącą)
Aktualizacja prosta spłacanie płatności
Płatności są to kwoty wpłacane regularnie w równych odstępach czasu np. rok, miesiąc, kwartał
Wyróżniamy płatności stałe - wpłaty są tej samej wysokości
płatności zmienne - wpłaty są różnej wysokości
np.: spłata kredytu, odsetki od operacji
Płatności stałe to inaczej renty:
regulowane z góry (renta zwykła)
regulowane z dołu
wartość przyszła renty regulowana z dołu
czynnik wartości przyszłej renty dla (n, r)
wartość przyszła renty regulowana z góry
czynnik wartości przyszłej renty z góry dla (n, r)
gdzie: WPR n - wartość przyszła renty
R - stała płatność
płatność z góry tzn. płatność realizowana jest na początku każdego okresu
płatność z dołu tzn. płatność realizowana jest pod koniec każdego okresu
Szacowanie przyszłej wartości rent - założenia
zakłada się, że stopa procentowa odpowiada okresowi płacenia renty
kapitalizacja dochodów jest zgodna z okresem płacenia renty


(…)

… oprocentowania należnego za czas jaki upłynął od ostatniej wypłaty odsetek.
średni ważony koszt kapitału gdzie:
u - oznacza udziały w ogólnej sumie kapitału wszystkie udziały muszą dać 1.
ZADANIE:
Spółka akcyjna stanęła przed koniecznością wymiany linii produkcyjnej. Opracowany projekt inwestycyjny wymaga pozyskania środków finansowych na łączną kwotę 100.000 zł. Z tego:
100 akcji uprzywilejowanych o wartości…
…: gdzie:
V a - wartość bieżąca akcji
D - wielkość dywidendy wypłacanej na 1 akcję uprzywilejowaną
gdzie:
K e - koszt emisji i sprzedaży akcji uprzywilejowanych przypadający na 1 akcję
Przykład - firma X ma akcje uprzywilejowane, które upoważniają do rocznej dywidendy 1000 zł za akcję i są one sprzedawane na rynku po 10.000 zł za akcję. Firma wyemituje niedługo nowe akcje uprzywilejowane i koszt emisji wyniesie 200 zł na akcję. Ile wyniesie koszt akcji uprzywilejowanych?.
D = 1.000 zł
V a = 10.000 zł K e = 200 zł kapitał własny zwykły: gdzie:
D 1 - dywidenda jaką powinno się otrzymać po pierwszym roku
g - stopa wzrostu dywidendy
Jeśli mamy nową emisję akcji to mamy (Va - Ke) Przykład - cena akcji spółki X kształtuje się na poziomie 4 zł, średnia stopa wzrostu dywidendy jest szacowana na 15% ostatnio…
… wypłata odsetek nastąpiła przed 2 miesiącami, aktualna cena rynkowa obligacji wynosi 25 zł każda
długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 18164 zł, oprocentowany 20% w skali roku, podatek dochodowy 28%
Ile wyniesie średni ważony koszt kapitału?
Spółka zamierza zaciągnąć kolejny kredyt bankowy i rozpatrujemy dwie sytuacje:
kredyt w wysokości 6.000 zł oprocentowany 20%
kredyt wysokości 6.00…
… wytworzenia, ogólne koszty przedsiębiorstwa (na zakup materiałów), wynagrodzenia z narzutami oraz opłaty i podatki, i wydatki na zakup usług obcych
Zasada 9 Na końcu okresu objętego rachunkiem uwzględnia się tzw. wartość likwidacyjną lub rezydualną obejmującą wartość majątku trwałego a także wartość odzyskiwanego kapitału obrotowego
Trzy metody szacowania wartości rezydualnej:
wartość księgowa inwestycji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz