Zdyskontowane przepływy pieniężne - strona 3

Wycena przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Anna Golec
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756

stopa wzrostu dywidendy. Oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) CF1 CFn - przepływy pieniężne...

Wzrost zadłużenia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Renata Guzik
 • Analiza finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

zalicza się: DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych) i inne. wartość wewnętrzną ustala...

Wycena i ryzyko obligacji - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Piotr Górski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 413

procentowa (R) = 8% Lata do wykupu Przepływy pieniężne Zdyskontowane przepływy pieniężne 1 100 92,59259 2 100...

Wycena i ryzyko obligacji

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

procentowa (R) = 8% Lata do wykupu Przepływy pieniężne Zdyskontowane przepływy pieniężne 1 100 92,59259 2 100...

Wartość przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Piotr Wróbel
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1169

= 23 - 21 = 2 2) Jest równa wartości kapitału własnego, czyli sumie: zdyskontowanych przepływów...

Ocena inwestycji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr inż. Agata Stefania Malak-Rawlikowska
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1491

ona zdyskontowanie przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego...

Projekty w zarządzaniu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

. Jako metoda -NPV należy do kategorii metod dynamicznych i opiera się na analizie zdyskontowanych przepływów...