Wycena przedsiębiorstw

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Golec. Notatka składa się z 0 stron.
Wycena przedsiębiorstw Wycena - zespół procedur i sposobów postępowania, którego celem jest wyrażenie wartości danej rzeczy, przedsiębiorstwa, dobra w jednostkach pieniężnych na dany moment w czasie.
Po co komu wycena?
Istnieje wiele sytuacji kiedy niezbędne może okazać się oszacowanie wartości przedsiębiorstwa:
kupna-sprzedaży, łącznie przedsiębiorstwa;
zmiany formy prawnej;
inwestycje w akcje, zmiany w strukturze właścicielskiej;
spory sądowe;
analizy porównawcze (np. konkurentów w branży);
„rozliczenie celu przedsiębiorstwa” IPO.
Metody wyceny: Majątkowe - historycznie najstarsze, powszechne, wycen obejmuje majątek przedsiębiorstwa po spłaceniu długów, proste w stosowaniu, nie obejmuje wszystkich zasobów firmy np. wiedza pracowników, reputacja. Księgowej wartości (aktywa - kapitał obcy) ograniczenia: wartość bilansowa netto rzadko odzwierciedla rynkową wartość i zużycie środków trwałych , nie uwzględniana jest zmiana wartości pieniądza w czasie; Odtworzeniowej - na oszacowaniu nakładów niezbędnych na zbudowanie identycznego przedsiębiorstwa od podstaw ograniczenia: wymaga dokładnego oszacowania zużycia środków trwałych i znajomości cen transakcyjnych dla poszczególnych składników majątku; Likwidacyjnej - na oszacowaniu wpływów jakie można by osiągnąć upłynniając poszczególne składniki majątku przedsiębiorstwa na rynku  ograniczenia: wymaga dokładnego oszacowania zużycia środków trwałych i znajomości cen transakcyjnych dla poszczególnych składników majątku. Dochodowe - szacują wartość przedsiębiorstwa w oparciu o przyszłe korzyści, jakie ono poniesie; szeroko rozpowszechnione; dużo miejsca na uznaniowość, problem „szacowania przyszłości”; metody oparte o dywidendę lub o zdyskontowane przypływy pieniężne. Oparte o dywidendę - przy okazji kosztu kapitału, stałej, Gordona)
P - cena; D 1 - dywidenda, która będzie; r - oczekiwana stopa zwrotu, bądź WACC; g - zakładana stopa wzrostu dywidendy. Oparte o zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF) CF 1  CF n - przepływy pieniężne w momencie n; (1+r)  (1+r) n - oczekiwana stopa zwrotu lub WACC.
Sposoby szacowania DCF (r-g) - stopa wzrostu przepływów pieniężnych.
Można ustalić wielkość CF
- przepływy pieniężne w momencie n;
- zysk operacyjny;
- stopa podatku CIT;
- amortyzacja;
- zmiana kapitału pracującego;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz