Zdrowie publiczne definicja - strona 81

Problemy z informatycznymi nośnikami danych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

na potrzeby różnych gałęzi prawa definicjami dokumentu istnieją rozbieżności. Dokument elektroniczny...

Prawo administracyjne - kolokwium

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1001

formę; wyróżniamy administrację publiczną (działa w interesie publicznym, państwowym) i prywatną (działa...

Artykuł i cechy felietonu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Gatunki literackie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1743

dyskusyjny - materiał mający wywołać publiczną dyskusję na jakiś społecznie ważny temat. Wyróżnia ten rodzaj...

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność...

Administracja niezespolona 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1512

ustawowych albo gdy jest to niezbędne do ochrony życia, zdrowia lub mienia oraz do zapewnienia porządku...

Prawo wspólnotowe UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 581

publiczna bezpieczeństwo i porządek ochrona życia i zdrowia ochrona narodowego dziedzictwa kulturowego (np...

Zadania publiczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 819

Zadania publiczne zwane zadaniami użyteczności publicznej jest uzasadnione poprzez: powstawanie...