Przemoc w rodzinie - mity i fakty

Nasza ocena:

5
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc w rodzinie - mity i fakty - strona 1 Przemoc w rodzinie - mity i fakty - strona 2 Przemoc w rodzinie - mity i fakty - strona 3

Fragment notatki:

Wydawca: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno tel./fax: 032 615 09 78 www.owis.org.pl e-mail: info@owis.org.pl Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Euro- pejskiej.  Za treść dokumentu odpowiada Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych,   poglądy w nim wyrażone nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego sta- nowiska Unii Europejskiej. Publikacja bezpłatna,   wydana w ramach projektu:   „Przemoc w rodzinie: odrzućmy mity - poznajmy fakty”.   Umowa nr: PL2003/005-710.03.08.04/ws/40 Redakcja tekstu:  Zdzisława Garbat Konsultacja:  Nadkomisarz Teresa Miś Projekt okładki i skład: Wojciech P. Knapik, Grzegorz Ciołczyk – „RyNEK” Druk: Nakład:  1500 egzemplarzy Jaworzno, styczeń 2006 ISBN 83-920401-7-1 www.rynekpoligrafia.pl WydaWnictWo i drukarnia 43-600 Jaworzno, Rynek 12 tel./fax:  032 615 09 75 Spis treści ....................................................................................................................... 3 Wstęp.............................................................................................................................. 5 I. Przemoc według ustawy............................................................................................ 6 II. Mity i stereotypy........................................................................................................ 9 III. Mechanizmy działania przemocy.......................................................................... 12 3.1. Pranie mózgu  ....................................................................................................... 12 3.2. Teoria wyuczonej bezradności  .............................................................................. 15 3.3. Syndrom sztokholmski .......................................................................................... 16 3.4. Cykl przemocy ....................................................................................................... 19 3.5. Strategie powstrzymywania przemocy .................................................................. 21 IV. Psychospołeczne następstwa przemocy............................................................. 24 4.1. Pięć rodzajów kontaktu człowieka z przemocą ..................................................... 25 4.2. Bezpośrednio po urazie - Rape Trauma Syndrome .............................................. 28 4.3. PTSD, czyli następstwa skrajnie urazowych przeżyć ............................................ 31 4.4. Wpływ przemocy na dzieci .................................................................................... 32  V. Psychologiczny portret sprawcy przemocy......................................................... 36 5.1. Zrozumieć sprawców przemocy ............................................................................ 36 ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz