Przemoc w rodzinie - praca

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1540
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przemoc w rodzinie - praca - strona 1

Fragment notatki:

Ma 10 stron. Podejmuje takie tematy jak: pojęcie przemocy w rodzinie, mity o przemocy w rodzini, cechy i rodzaje, formy pomocy osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, przestępstwa przeciwko rodzinie w świetle kodeksu karnego.

PRZEMOC W RODZINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. 2005 r. Nr 180, poz. 1493) 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych ( Dz.U. 2006 nr 127 poz. 890 )
3. Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997r. (Dz. U.Nr 128, poz.840 z poźn. zm) - art. 190 §1, art. 191 §1 k.k., art. 197 §1 k.k., art. 200 §1 k.k.. art. 201 §1 k.k.. art.207 §1 k.k., art. 208 k.k., art. 209 §1 k.k.. art. 210 §1 k.k.. art. 217 §1 k.k.
1. Wprowadzenie
Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. Nie zawsze jednak środowisko to spełnia należycie swoje podstawowe funkcje wobec dzieci. Najczęstsza przemoc jest stosowana wobec dzieci. Kolejna grupą narażoną na przemoc są kobiety, później osoby starsze - rodzice uzależnieni od swoich dzieci i wreszcie mężczyźni (3% ofiar przemocy. Nie dla wszystkich dom rodzinny jest miejscem pełnym ciepła, miłości i bezpieczeństwa. Wiele dzieci jest krzywdzonych przez tych, których najbardziej kochają - własnych rodziców. Wiele kobiet jest krzywdzonych przez mężów.Przemoc wobec dzieci jest faktem wstydliwym i bolesnym, ale przecież istnieje zarówno w rodzinach biednych, jak i zamożnych, na wsi, w małych miasteczkach i wielkich miastach. Do przemocy dochodzi, gdy dziecko jest poniżane, okrutnie karane lub zaniedbywane przez swoich rodziców, czy opiekunów i doznaje z tego powodu cierpień, a także bardzo często poważnych fizycznych uszkodzeń ciała.Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! Znęcanie się fizyczne lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny jest karalne. Ponad 95% ofiar przemocy w rodzinie to kobiety i dzieci. Co trzecia osoba w Polsce styka się z przemocą w rodzinie. Każdego roku około 50 kobiet popełnia samobójstwo z powodu przemocy ze strony partnera. W sprawach dotyczących przemocy w rodzinie sądy wydają często wątpliwe wyroki i maksymalnie złagodzone kary. Przemoc wobec dzieci i ich złe traktowanie jest poważnym problemem społecznym: 60% dorosłych Polaków stosuje kary fizyczne wobec swoich dzieci do 19 roku życia; co szósty 12-latek przyznaje, że w wyniku przemocy ze strony rodziców doznał urazów takich jak siniaki, zadrapania; blisko 23% polskich studentów przyznaje, że w ich domach przynajmniej kilkakrotnie dochodziło do przemocy fizycznej, a 37% mówi o kilkakrotnym wystąpieniu sytuacji, w której doszło do przemocy psychicznej; 34% pacjentów lecznictwa odwykowego stwierdza, że w okresie intensywnego picia używało przemocy fizycznej wobec dzieci, a 50% stosowało przemoc psychiczną. Większość przypadków krzywdzenia dzieci pozostaje jednak tajemnicą rodzinną. Krzywdzenie dzieci może zaburzać ich funkcjonowanie we wszystkich dziedzinach życia.

(…)

… na pokolenie)
* psychologiczna - przemoc wyzwala psychiczne zjawiska, jak cierpienie, doznawanie poczucia krzywdy, bezsilność
* społeczno - polityczna - przemoc na dużą skalę, grupy stosujące przemoc.
Formy przemocy: 1. przemoc fizyczna, 2. przemoc psychiczna, 3. przemoc seksualna, 4. przemoc finansowa 5. znęcanie się nad zwierzętami domowymi
RODZAJE PRZEMOCY :
Przemoc fizyczna: Zamierzone działanie człowieka…
…, tiki nerwowe, zmiana nastrojów, słaba kontrola emocji. Przemoc seksualna: Wymuszanie pożycia seksualnego, aktywności seksualnej, nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytyka zachowań seksualnych, zmuszanie do oglądania filmów lub gazet pornograficznych, straszenie gwałtem, gwałt, straszenie karami fizycznymi i psychicznymi w razie…
… na cierpienie innych, agresywność, brutalność, obrażenia fizyczne, niechęć do rozebrana się, nadpobudliwość, wycofanie się w świat marzeń.
Konsekwencje i objawy przemocy psychicznej: zaburzenia mowy, snu, moczenie się nocne, depresja, brak pewności siebie, częste kłamstwa.
Wykorzystanie seksualne dziecka:
Przemoc seksualna to aktywność natury seksualnej wobec dziecka, oparta na wykorzystaniu władzy…
… do zachowań seksualnych, czuje się winne ponieważ samo doznało przyjemności. Ma poczucie, że to w nim jest coś złego, czuje się gorsze od innych. Ma poczucie wstrętu do siebie i swojego ciała.
Rodzaje przemocy seksualnej wobec dzieci:
a. z dotykiem: stosunek analny, oralny, dopochwowy, wprowadzanie palców,
b. do pochwy, odbytu, zmuszanie dziecka do całowania okolic genitalnych osoby dorosłej, dotykanie…
… w rodzinie. Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się pomocy, w szczególności w formie:
1) poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego;
2) interwencji kryzysowej i wsparcia;
3) ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się z osobą…
…, na okres do trzech miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary przemocy w rodzinie,
b)  ochronę ofiar przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
c)  udzielanie natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej i wsparcia,
d)  rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i opracowanie planu pomocy,
e)  wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji…
… i całowanie okolic genitalnych dziecka.
c. bez dotyku: pokazywanie materiałów o treści erotycznej, filmowanie, fotografowanie nagich dzieci i ich narządów płciowych, ekshibicjonizm, podglądanie, rozmowy o treści erotycznej.
Dziecko świadkiem przemocy w domu.
Dzieci widzą przemoc ojca wobec matki, słyszą jej płacz, jęki, krzyki, wyzwiska, awantury. Dostrzegają skutki tej przemocy: mieszkanie zdemolowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz