Metody pracy socjalnej

note /search

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

Wydawca: Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych (OWIS) ul. Grunwaldzka 235, 43-600 Jaworzno tel./fax: 032 615 09 78 www.owis.org.pl e-mail: info@owis.org.pl Niniejszy dokument został opublikowany dzięki pomocy finansowej Unii Euro- pejskiej.  Za treść dokumentu odpowiada Ośrodek Wspierania Inicja...

Czego powinny dowiedzieć się dzieci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

CZEGO POWINNY DOWIEDZIEĆ SIĘ DZIECI [opracowanie: Marek Jaros] Sztywne   role   rodzinne   związane   są   z   negatywnymi   przekonaniami   i,   co   za   tym   idzie,   niezbyt  przystosowawczymi schematami działania.  Jeżeli trafnie rozpoznajemy pełnioną przez dziecko rolę, możemy dostarczyć mu ...

Czynniki socjoterapii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1743

CZYNNIKI ZMIANY W SOCJOTERAPII [opracowanie: Bożena Wołoszyn] Techniki socjoterapeutyczne, a czynniki prowadzące do zmiany: TECHNIKA  CZYNNIK ZMIANY EFEKT/OBSZAR ZMIANY Zabawa Uczenie umiej...

Dobry dorosły

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 994

DOBRY DOROSŁY [opracowanie: Marek Jaros] Ma czas dla dziecka. Docenia i chwali. Umie słuchać, słucha uważnie i rozumie. Pozwala dziecku eksperymentować i zdobywać nowe doświadczenia. Nie ocenia, nie daje gotowych rozwiązań (gdy nie ma potrzeby) i nie robi wszystkiego za dziecko. Stawia wyraźnie gra...

Normy pracy socjoterapeutycznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 924

NORMY W PRACY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ [opracowanie: Bożena Wołoszyn i Marek Jaros] Wprowadzenie   norm ,   czyli   reguł   porządkujących   wydarzenia   w   grupie   umożliwia   prowadzenie  zajęć i realizację jej (grupy) celów. Istnienie norm daje p...

Obrona granic

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1113

OBRONA GRANIC [opracowanie: Bożena Wołoszyn i Marek Jaros] W różnych sytuacjach może się zdarzyć, że  ktoś przekroczy twoje granice . Pierwszym sygnałem,  że   ktoś   je   narusza   są   przeżywane   emocje   np.   złość,   gniew,   poczucie   by...

Obszary podlegające zmianie w socjoterapii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1400

OBSZARY PODLEGAJACE ZMIANIE W SOCJOTERAPII [opracowanie: Bożena Wołoszyn] Celem socjoterapii jest zmiana  nieprzystosowawczych   sądów poznawczych i związanych  z   nimi   wzorców   zachowania ,   które   miały/mają   swe   źródło   w   doświadcz...

Odmowa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 966

ODMOWA [opracowanie: Marek Jaros] W sytuacji, gdy na coś nie warto się godzić, bo jest niezgodne z wyznawanymi wartościami, przyniesie  więcej strat niż zysków, koliduje z planami itp.  można skorzystać z prawa do odmowy.  Schemat , za pomocą którego można wyrazić odmowę : 1. najpierw powiedz NIE 2...

Podstawowe techniki stosowane w socjoterapii

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2996

PODSTAWOWE TECHNIKI   STOSOWANE W SOCJOTERAPII [opracowanie: Bożena Wołoszyn] W pracy socjoterapeutycznej stosowane są różne metody pracy z grupą. Metody te dają  możliwość  uruchomienia wi...

Ratunku - czyli trudne zachowania dzieci

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

RATUNKU! czyli trudne zachowania dzieci [autor: Marek Jaros] zachowanie właściwa reakcj a1 Zachowania agresywne fizycznie wobec  rówieśników 1. uniemożliwić atak, jeśli trzeba używając siły  (ochronić innych) 2. wyraźnie postawić granicę:  Nie zgadzam się… 3. jeśli to konieczne, odizolować agresora...