Zdrowie publiczne a choroby cywilizacyjne - strona 11

Administracja spraw ochrony zdrowia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Piotr Rączka
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2590

zachorowań, podejrzeń o zachorowania i zgonów na choroby zakaźne, warunków zdrowia wymaganych ze wzg...

Źródła prawa ubezpieczeń społecznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Janusz Czyż
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego...

Kwestie społeczne

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903

. Taki stan można porównać do choroby, która toczy i rozkłada cały organizm, podcinając jego zdolności...

Pojęcie i kalsyfikacja usług

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Dariusz Ilnicki
 • Geografia usług
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2135

na ogólny poziom rozwoju cywilizacyjnego nowe - oświatowe, ochrona zdrowia, sport komplementarne stare...

Współczesne problemy bezpieczeństwa - referat

 • Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kard. Augusta Hlonda w Mysłowicach
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Mirosław Czapka
 • Ergonomia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 5446

układu mięśniowo-szkieletowego będą w bliskiej przyszłości chorobami cywilizacyjnymi. Z tego powodu...

Rodzaje przemocy

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Mirosław Karwat
 • Przemoc w Polityce
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

fizycznej, które zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu, życiu innych ludzi, zmierza do ich okaleczenia lub śmierci...