Zdarzenie prawne - strona 135

Rachunkowosc odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 707
Wyświetleń: 1974

nieprzewidywalnym ubytkiem wartości srodkow trwałych a)na skutek zdarzenia losowego,tragedii, tsunami, pozaru...

Rachunkowość odpowiedzi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2499

nieprzewidywalnym ubytkiem wartości srodkow trwałych a)na skutek zdarzenia losowego,tragedii, tsunami, pozaru...

Co to jest okres krytyczny w rozowju- opracowanie

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Katarzyna Lubiewska
 • Psychologia rozwoju człowieka
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2037

jest czasem, w którym określone, zachodzące w środowisku zdarzenie będzie wywierało największy wpływ na rozwijający się organizm...

Nowa lewica i kontrkultura- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 490

zdarzenie) - nowe pojęcie wspólnoty we wspólnocie wszystkie dobra podlegają podziałowi utrzymywane...

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

wyższa jest to zdarzenie nagłe, zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć ani zapobiec jego skutkom...

Formy komunikowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Mateja
 • Komunikacja społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1722

jako sygnału komunikacyjnego ( oczekiwanie, punktualność, czas trwania zdarzenia) - El.otoczenia: temp...

Powstanie odpowiedzialności kontraktowej.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

: Zdarzenie (niewykonanie, nienależyte wykonanie zobowiązania). Szkoda (kontraktowe). Związek przyczynowy...