Zdarzenie prawne o skutkach finansowych - strona 127

Wykłady z prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 630
Wyświetleń: 1848

nie może się a nie powoływać Bezpośredni skutek decyzji: Decyzje są instrumentem prawnym służącym do wykonywania Traktatów...

CZYNNOŚCI PRAWNE - OŚWIADCZENIE WOLI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1456

lub zachowanie, które wg reguł znaczeniowych przyjętych w społeczeństwie wywołuje skutki prawne, czynności...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2289

Unii, które zmierzają do wywarcia skutków prawnych wobec osób trzecich. W tym celu Trybunał...

Czynności prawne - Prawo cywilne

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469

zdarzenia) Np. katastrofa lotnicza. Art. 31 - Domniemywa się, że ktoś zmarł w chwili orzeczenia uznania...

Prawo - test 1

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 140
Wyświetleń: 18802

, działanie i inne zdarzenie 3.Wpis do rejestru handlowego spółki z.o.o ma charakter: deklaratoryjny...

Prawo podatkowe - 4 wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Beata Kucia-Guściora
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 448
Wyświetleń: 4690

świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Zobowiązanie podatkowe...

Bilans - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Iwona Kumor
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 847
Wyświetleń: 1883

długoterminowe Inwestycje krótkoterminowe III. Zobowiązania krótkoterminowe Operacje gospodarcze są to zdarzenia...

Procedura budżetowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Teresa Famulska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

, Jeśli określone zdarzenie uzyska status klęski żywiołowej to jest przesłanka do sięgnięcia po te środki, tą...