Ekonomika - testy i wykłady - Chomątowska

Nasza ocena:

5
Pobrań: 567
Wyświetleń: 5502
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekonomika - testy i wykłady - Chomątowska - strona 1 Ekonomika - testy i wykłady - Chomątowska - strona 2 Ekonomika - testy i wykłady - Chomątowska - strona 3

Fragment notatki:

Pytania egzaminacyjne dotyczą takich zagadnień jak: małe i średnie przedsiębiorstwa, przedsiębiorca, majątek trwały, specjalizacja przedsiębiorstwa, dywersyfikacja, wartość księgowa przedsiębiorstwa, rentowność kapitału własnego, restrukturyzacja przedsiębiorstwa, podział przedsębiorstw, majątek obrotowy, wartość firmy, rentowność kapitału, ocena finansowa przedsiębiorstwa, formy kooperacji, korzyści ekonomii skali, strategia zdejmowanie balastu

Nauka o przedsiębiorstwie zajmuje się gospodarstwami wytwarzającymi dobra i usługi zaspokajające cudze potrzeby ( nie obejmuje gospodarstw domowych, które maja charakter głównie konsumpcyjny nie zaś wytwórczy).
Współczesne przedsiębiorstwa (z wyjątkiem niektórych krajów o izolowanej gospodarce) działają w warunkach gospodarki kapitalistycznej, co wiąże się z konkurencją na rynku:
Być lepszym od konkurenta
Zaspakajać potrzeby klienta
Zdobyć jego uznanie
co pozwala w dłuższym czasie osiągnąć sukcesy gospodarcze.
Typy w obrębie gospodarki rynkowej:
Agresywny kapitalizm - amerykański
Kapitalizm koncyliacyjny - kapitalizm społeczny - niemiecki
Typy kapitalizmu R.Boyera:
Kapitalizm rynkowy (USA, Nowa Zelandia, Austria, Kanada, w mniejszym stopniu Anglia) charakteryzuje się:
Rządzi prawie wszystkimi sferami aktywności gospodarczej
Przestrzeganie praw do własności
Ograniczenie roli państwa (słaba ochrona socjalna)
Kapitalizm mezokorporacyjny (Japonia) charakteryzuje:
Koordynacja sił rynkowych
Stabilizacja wykwalifikowanej siły roboczej w firmie
Współpraca: dyrektor i pracownicy najemni
Kapitalizm socjaldemokratyczny (Szwecja)
Rokowania między pracodawcami, związkami zawodowymi i rządami państwa, co daje konkurencję na dalszą metę i stały wzrost dochodów oraz przestrzeganie równości
Kapitalizm etatystyczny (kraje romańskie, Francja)
Trudność negocjacji, ponieważ pracodawcy są niedostatecznie potężni by narzucać swoją strategię
Cechą każdego przedsiębiorstwa jest przedsiębiorczość, podejmowanie inicjatyw we wszystkich sferach życia przedsiębiorstwa, łącznie z uwzględnieniem ryzyka. Przedsiębiorstwo, aby istnieć musi wykazać się innowacyjnością. Zysk nie stanowi jedynego celu przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Są nimi również:
Zdobycie pozycji na rynku
Przodowanie w niektórych rodzajach działalności
Zwiększanie wartości przedsiębiorstwa
Określone świadczenia na rzecz załogi
W gospodarce występują podmioty/organizacje o charakterze społecznym
muzea, biblioteki, szpitale, szkoły, uniwersytety
fundacje powoływane w celu gromadzenia środków na cele społeczne
związki religijne, partie polityczne
Nauka o przedsiębiorstwie dzieli się na naukę ogólną i nauki specjalne (wyspecjalizowane). Ogólna nauka zajmuje się problemami, które są wspólne dla wszystkich jednostek gospodarczych, o różnym profilu działalności i jest podstawą wydzielania z niej nauk specjalistycznych - naukę o przedsiębiorstwie przemysłowym, budowlanym, handlowym, transportowym, ubezpieczeniowym itp. Ogólna nauka koncentruje Się na problemach teoretycznych, specjalistyczne na praktycznych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz