Zdarzenie mające skutki prawne - strona 69

Wykład - Analiza wypadków przy pracy

 • Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Krause
 • Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1449

lub substancję. Dla uznania zdarzenia za wypadek przy pracy konieczne jest spełnienie czterech następujących...

Przemoc w rodzinie - mity i fakty

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Metody pracy socjalnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

jest Art. 207 k.k., który dotyczy przemocy mającej charakter ciągły i kwalifikowanej jako znęcanie...

Dodatkowe zastrzeżenia umowne - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

stronom, jeżeli spełni się określone w umowie zdarzenie przyszłe i niepewne (warunek) -prawo odstąpienia...

Wykład - podmioty prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 441
Wyświetleń: 952

/innych uczestników tegoż stosunku; nie są stałe - elementy mające wpływ na nie to: normy p.m., różnorodne zdarzenia...

Pytania do egzaminu

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Ireneusz Jakubowski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2835

stosowanego przez jurystów rzymskich a mający swe korzenie najprawdopodobniej w Grecji. Gaius...

Wszystkie wykłady

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • mgr Krzysztof Roszczynialski
 • Prawo cywilne
Pobrań: 833
Wyświetleń: 2905

stosunku prawnego (czyli wywołują skutki prawne) Fakty prawne Zdarzenia prawne - nie zależą od woli...

Termin, pojęcie, rodzaje i sposób obliczania

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2807

zdarzenia, zaczyna biec. Jeżeli będzie termin w tygodniach i czynność miała miejsce w czwartek to upływa...

Wstęp do prawa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

.Podmiot obowiązku 5.Przedmiot stosunku prawnego ZDARZENIA PRAWNE- zdarzenie pociągające za sobą powstanie...